Izvještaj imovine

Povratak

Spisak izvještaja

Prikazan Datum izvještaja Svrha podnošenja
  26.07.2022 30 dana od dana prestanka funkcije
  31.03.2022 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  18.10.2021 U roku od 30 dana od dana stupanja na funkciju

Ime i prezime

Ime i prezime Petar Zloković

Članovi porodice

Srodstvo Ime Prezime Rođeno prezime Državljanstvo Mjesto Boravište
Funkcioner Petar Zloković Zloković Crnogorsko Bijela Bijela
Bračni supružnik Danka Zloković Đukanović Crnogorsko Bijela Bijela
kćerka E Z Z Crnogorsko Bijela Bijela
kćerka A Z Z Crnogorsko Bijela Bijela
Sin S Z Z Crnogorsko Bijela Bijela

II.1 Javna funkcija koju vrši javni funkcioner (trenutni status funkcije)

Naziv funkcije Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ vlasti koji daje saglasnost Organ vlasti gdje se obavlja funkcija Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade
Član/ica OD Vlada Crne Gore Barska plovidba AD Bar 17.09.2021 30.06.2022 Da Ne

II.2 Radno tijelo (trenutni status radnog tijela)

Naziv organa koji je formirao radno tijelo Status u radnom tijelu Radno Telo Datum stupanja Datum prestanka Bez naknade Odlučuje

II.3 Članstva u organima uprave (trenutni status članstva)

Javno preduzeće, javna ustanova ili drugo pravno lice u kojem je država, odnosno opština vlasnik Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ upravljanja / nadzora Status Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade

III.1 Prihodi funkcionera ostvareni po osnovu vršenja javnih funkcija

Funkcija / Organizacija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti

III.2 Prihodi na osnovu članstva u radnim tijelima

Radno Telo / Status / Naziv organa Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti

III.3 Prihodi, premije i dobici na osnovu drugog posla, djelatnosti, aktivnosti, rente ili drugih izvora

Naziv djelatnosti i aktivnosti / izvor prihoda Privredno društvo, ustanova, organizacija, slobodna profesija... Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.4 Prihodi na osnovu članstva u organima upravljanja naučnih, nastavnih,

kulturnih, umjetničkih, humanitarnih, sportskih ili sličnih udruženja

Naziv udruženja Organ Funkcija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.5 Prihodi na osnovu autorskih, patentiranih i ostalih prava intelektualne svojine

Vrsta prava Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.6 Prihodi članova zajedničkog domaćinstva

Ime i prezime člana domaćinstva Naziv posla, djelatnost, funkcije odnosno izvora prihoda Privredno društvo, ustanova, slobodna profesija, ostalo Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

IV.1 Nepokretna imovina u zemlji i inostranstvu

Vrsta, struktura i površina Nosilac prava Vlasnički udio Osnov sticanja
Ostalo, Pomoćna zgrada, 39 Petar Zloković 33,3% Nasledstvo
Ostalo, Neplodno zemljište, 11 Petar Zloković 33,3% Nasledstvo
Kuća, Prizemlje, 36 Danka Zloković 100% Nasledstvo
Kuća, Prvi sprat, 50 Petar Zloković 100% Nasledstvo
Ostalo, Pomoćna zgrada, 46 Petar Zloković 100% Nasledstvo
Ostalo, Dvorište, 275 Petar Zloković 100% Nasledstvo
Šuma, Šuma 2. klase, 860 Petar Zloković 100% Nasledstvo
Šuma, Šuma 3. klase, 600 Petar Zloković 100% Nasledstvo
Voćnjak, Voćnjak 3. klase, 317 Petar Zloković 100% Nasledstvo
Pašnjak, Pašnjak 4. klase, 570 Petar Zloković 100% Nasledstvo
Šuma, Šuma 3. klase, 950 Petar Zloković 100% Nasledstvo
Ostalo, Ruševina porodične zgrade, 35 Petar Zloković 100% Nasledstvo
Pašnjak, Pašnjak 3. klase, 330 Petar Zloković 100% Nasledstvo
Voćnjak, Voćnjak 3. klase, 583 Petar Zloković 100% Nasledstvo
Pašnjak, Pašnjak 3. klase, 310 Petar Zloković 100% Nasledstvo
Pašnjak, Pašnjak 3. klase, 210 Petar Zloković 100% Nasledstvo
Pašnjak, Pašnjak 3. klase, 95 Petar Zloković 100% Nasledstvo
Voćnjak, Voćnjak 3. klase, 150 Petar Zloković 100% Nasledstvo
Voćnjak, Voćnjak 3. klase, 267 Petar Zloković 100% Nasledstvo
Pašnjak, Pašnjak 3. klase, 158 Petar Zloković 100% Nasledstvo
Pašnjak, Pašnjak 3. klase, 112 Petar Zloković 100% Nasledstvo
Kuća, Ruševina oorodične zgrade, 54 Petar Zloković 100% Nasledstvo
Ostalo, Dvorište, 86 Petar Zloković 100% Nasledstvo
Šuma, Šuma 3. klase, 150 Petar Zloković 100% Nasledstvo
Voćnjak, Voćnjak 3. klase, 150 Petar Zloković 100% Nasledstvo
Stan, Prizemlje, 60 Petar Zloković 100% Kupovina
Stan, Prizemlje, 54 Petar Zloković 100% Kupovina
Ostalo, Dvorište, 262 Petar Zloković 100% Kupovina

IV.2 Pokretna imovina za koje je potrebna registracija

Vrsta stvari Nosilac prava Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje Godina prve registracije Osnov sticanja
Motorna vozila Petar Zloković Toyota Corolla Verso 2.2 D4D 2008 Kupovina

IV.3 Ostala pokretna imovina

Vrsta stvari Nosilac prava Tržišna vrednost Osnov sticanja

IV.4 Gotovi novac

Iznos Valuta Nosilac prava

IV.5 Depozit u bankama i drugim finansijskim organizacijama

Vrsta računa Iznos Valuta Nosilac prava

IV.6 Akcije (hartije sa pravom učešća)

Pravno lice Broj akcija Valuta
Jadransko Brodogradilište 40

IV.7 Udjeli u vlasništvu drugih pravnih lica

Tip lica Udio Ime i prezime vlasnika Izvršen prenos prava

IV.8 Hartije od vrijednosti

Vrsta hartije Naziv hartije Valuta Nosilac prava

IV.9 Potraživanja

Vrsta kamata Vrednost kamata Vrsta glavnica Vrednost glavnica Vrsta Nosilac prava

IV.10 Dugovi po osnovu kredita, zajmova i ostali dugovi

Vrsta Datum nastanka duga Iznos duga Rata Valuta Nosilac prava

IV.11 Nepokretna imovina u vlasništvu pravnih lica kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Opština Katastarska opština Broj (broj/podbroj) Broj objekta (broj zgrade) Broj posebnog dijela (PD) Vrsta,
Struktura,
Povrsina
Adresa,
Mjesto,
Država
Prava Nosilac prava

IV.12 Pokretna imovina za koje je obavezna registracija u vlasništvu pravnog lica

kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Kategorija Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje/Prve registracije Osnov sticanja Registarski broj Nosilac prava Javni podatak Napomena
Saglasnost o pristupu podacima na računima bankarskih i drugih finansijskih institucija: Nije data
Datum i mjesto Bijela, 18.10.2021