Izvještaj imovine

Povratak

Spisak izvještaja

Prikazan Datum izvještaja Svrha podnošenja
  23.08.2021 30 dana od dana prestanka funkcije
  08.07.2021 U roku od 30 dana od dana stupanja na funkciju
  22.01.2021 Godišnji po prestanku funkcije
  29.01.2020 Godišnji po prestanku funkcije
  23.01.2019 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  13.02.2018 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  02.02.2017 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  04.04.2016 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu

Ime i prezime

Ime i prezime Zarko Mirkovic

Članovi porodice

Srodstvo Ime Prezime Rođeno prezime Državljanstvo Mjesto Boravište
Funkcioner Zarko Mirkovic / Crnogorsko Podgorica
Bračni supružnik Maja Mirkovic Vukasinovic Crnogorsko Podgorica
Sin Luka Mirkovic Mirkovic Crnogorsko Podgorica
kćerka Olga Mirkovic Mirkovic Crnogorsko Podgorica

II.1 Javna funkcija koju vrši javni funkcioner (trenutni status funkcije)

Naziv funkcije Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ vlasti koji daje saglasnost Organ vlasti gdje se obavlja funkcija Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade
Član/ica Savjeta Skupština Crne Gore Radio televizija Crne Gore 15.06.2021 06.08.2021 Da Ne

II.2 Radno tijelo (trenutni status radnog tijela)

Naziv organa koji je formirao radno tijelo Status u radnom tijelu Radno Telo Datum stupanja Datum prestanka Bez naknade Odlučuje

II.3 Članstva u organima uprave (trenutni status članstva)

Javno preduzeće, javna ustanova ili drugo pravno lice u kojem je država, odnosno opština vlasnik Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ upravljanja / nadzora Status Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade

III.1 Prihodi funkcionera ostvareni po osnovu vršenja javnih funkcija

Funkcija / Organizacija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti
Član/ica Savjeta / Radio televizija Crne Gore
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
600,00
600,00 Država 15.06.2021
-
06.08.2021

III.2 Prihodi na osnovu članstva u radnim tijelima

Radno Telo / Status / Naziv organa Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti

III.3 Prihodi, premije i dobici na osnovu drugog posla, djelatnosti, aktivnosti, rente ili drugih izvora

Naziv djelatnosti i aktivnosti / izvor prihoda Privredno društvo, ustanova, organizacija, slobodna profesija... Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod
Penzija Ustanova
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
720,00
8.640,00

III.4 Prihodi na osnovu članstva u organima upravljanja naučnih, nastavnih,

kulturnih, umjetničkih, humanitarnih, sportskih ili sličnih udruženja

Naziv udruženja Organ Funkcija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod
CANU PREDSJEDNIŠTVO REDOVAN ČLAN
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
DRUGI PRIHOD
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
1.500,00
18.000,00
MINISTARSTVO KULTURE ISTAKNUTI STVARALAC ISTAKNUTI STVARALAC
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
DRUGI PRIHOD
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
620,00
7.440,00

III.5 Prihodi na osnovu autorskih, patentiranih i ostalih prava intelektualne svojine

Vrsta prava Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod
AUTORSKA PRAVA
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
DRUGI PRIHOD
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
500,00
500,00

III.6 Prihodi članova zajedničkog domaćinstva

Ime i prezime člana domaćinstva Naziv posla, djelatnost, funkcije odnosno izvora prihoda Privredno društvo, ustanova, slobodna profesija, ostalo Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod
MAJA MIRKOVIC MUZIČKA ŠKOLA
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
650,00
7.800,00

IV.1 Nepokretna imovina u zemlji i inostranstvu

Vrsta, struktura i površina Nosilac prava Vlasnički udio Osnov sticanja
Stan, DVOSOBAN, 54M2 + 70M2 PODRUMA Zarko Mirkovic 100% Nasledstvo
Stan, TROSOBAN, 80M2 Zarko Mirkovic 100% Nasledstvo

IV.2 Pokretna imovina za koje je potrebna registracija

Vrsta stvari Nosilac prava Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje Godina prve registracije Osnov sticanja
Motorna vozila Maja Mirkovic KIA SOUL 2011 Kupovina
Motorna vozila Zarko Mirkovic SEVROLET KRUZ 2010 Kupovina

IV.3 Ostala pokretna imovina

Vrsta stvari Nosilac prava Tržišna vrednost Osnov sticanja

IV.4 Gotovi novac

Iznos Valuta Nosilac prava

IV.5 Depozit u bankama i drugim finansijskim organizacijama

Vrsta računa Iznos Valuta Nosilac prava
Tekući račun 8.000,00 Euro Zarko Mirkovic
Štedni ulog oročen 5.000,00 Euro Luka Mirkovic
Štedni ulog oročen 5.000,00 Euro Zarko Mirkovic

IV.6 Akcije (hartije sa pravom učešća)

Pravno lice Broj akcija Valuta

IV.7 Udjeli u vlasništvu drugih pravnih lica

Tip lica Udio Ime i prezime vlasnika Izvršen prenos prava

IV.8 Hartije od vrijednosti

Vrsta hartije Naziv hartije Valuta Nosilac prava

IV.9 Potraživanja

Vrsta kamata Vrednost kamata Vrsta glavnica Vrednost glavnica Vrsta Nosilac prava

IV.10 Dugovi po osnovu kredita, zajmova i ostali dugovi

Vrsta Datum nastanka duga Iznos duga Rata Valuta Nosilac prava

IV.11 Nepokretna imovina u vlasništvu pravnih lica kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Opština Katastarska opština Broj (broj/podbroj) Broj objekta (broj zgrade) Broj posebnog dijela (PD) Vrsta,
Struktura,
Povrsina
Adresa,
Mjesto,
Država
Prava Nosilac prava

IV.12 Pokretna imovina za koje je obavezna registracija u vlasništvu pravnog lica

kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Kategorija Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje/Prve registracije Osnov sticanja Registarski broj Nosilac prava Javni podatak Napomena
Saglasnost o pristupu podacima na računima bankarskih i drugih finansijskih institucija: Nije data
Datum i mjesto Podgorica, 23.08.2021