Izvještaj imovine

Povratak

Spisak izvještaja

Prikazan Datum izvještaja Svrha podnošenja
  10.08.2022 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  09.08.2022 30 dana od dana prestanka funkcije
  17.07.2021 U roku od 30 dana od dana stupanja na funkciju

Ime i prezime

Ime i prezime Aleksandar Jeličić

Članovi porodice

Srodstvo Ime Prezime Rođeno prezime Državljanstvo Mjesto Boravište
Funkcioner Aleksandar Jeličić Jeličić Crnogorsko Budva
Bračni supružnik Dragana Jeličić Delić Srbija Budva
Sin R J J Srbija Budva
kćerka S J J Crnogorsko Budva

II.1 Javna funkcija koju vrši javni funkcioner (trenutni status funkcije)

Naziv funkcije Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ vlasti koji daje saglasnost Organ vlasti gdje se obavlja funkcija Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade
Član/ica OD Vlada Crne Gore AD Hotelska grupa "Budvanska rivijera" 17.06.2021 26.04.2022 Da Ne

II.2 Radno tijelo (trenutni status radnog tijela)

Naziv organa koji je formirao radno tijelo Status u radnom tijelu Radno Telo Datum stupanja Datum prestanka Bez naknade Odlučuje

II.3 Članstva u organima uprave (trenutni status članstva)

Javno preduzeće, javna ustanova ili drugo pravno lice u kojem je država, odnosno opština vlasnik Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ upravljanja / nadzora Status Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade

III.1 Prihodi funkcionera ostvareni po osnovu vršenja javnih funkcija

Funkcija / Organizacija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti
Član/ica OD / AD Hotelska grupa "Budvanska rivijera"
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
216,64
216,64 Ostalo 17.06.2021
-

III.2 Prihodi na osnovu članstva u radnim tijelima

Radno Telo / Status / Naziv organa Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti

III.3 Prihodi, premije i dobici na osnovu drugog posla, djelatnosti, aktivnosti, rente ili drugih izvora

Naziv djelatnosti i aktivnosti / izvor prihoda Privredno društvo, ustanova, organizacija, slobodna profesija... Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod
Redovan posao Privredna društva
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
500,00
3.000,00

III.4 Prihodi na osnovu članstva u organima upravljanja naučnih, nastavnih,

kulturnih, umjetničkih, humanitarnih, sportskih ili sličnih udruženja

Naziv udruženja Organ Funkcija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.5 Prihodi na osnovu autorskih, patentiranih i ostalih prava intelektualne svojine

Vrsta prava Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.6 Prihodi članova zajedničkog domaćinstva

Ime i prezime člana domaćinstva Naziv posla, djelatnost, funkcije odnosno izvora prihoda Privredno društvo, ustanova, slobodna profesija, ostalo Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

IV.1 Nepokretna imovina u zemlji i inostranstvu

Vrsta, struktura i površina Nosilac prava Vlasnički udio Osnov sticanja
turistički objekat u izgradnji, , 151 Aleksandar Jeličić 50% Gradnja
Bazen gradjenje, , 52 Aleksandar Jeličić 50% Gradnja
dvorište, , 442 Aleksandar Jeličić 50% Kupovina
turistički objekat, , 151 Aleksandar Jeličić 50% Gradnja
dvorište, , 313 Aleksandar Jeličić 50% Kupovina
bazen gradjenje, , 45 Aleksandar Jeličić 50% Gradnja
Šuma, , 1009 Aleksandar Jeličić 50% Nasledstvo
Šuma, , 536 Aleksandar Jeličić 40% Nasledstvo
stambene zgrade, , 326 Aleksandar Jeličić 25% Kupovina
dvorište, , 409 Aleksandar Jeličić 25% Kupovina
LIvada, , 6467 Aleksandar Jeličić 100% Kupovina
LIvada, , 6456 Aleksandar Jeličić 100% Kupovina
Šuma, , 345 Aleksandar Jeličić 100% Kupovina
LIvada, , 9879 Aleksandar Jeličić 100% Kupovina
Šuma, , 6956 Aleksandar Jeličić 100% Kupovina
LIvada, , 13372 Aleksandar Jeličić 100% Kupovina
Pašnjak, , 4753 Aleksandar Jeličić 100% Kupovina
Šuma, , 36854 Aleksandar Jeličić 100% Kupovina
Kuća, , 131 Aleksandar Jeličić 50% Ugovor o poklonu
dvorište, , 230 Aleksandar Jeličić 50% Ugovor o poklonu
Stan, , 100 Aleksandar Jeličić 50% Nasledstvo
stambeno poslovne zgrade, , 912 Aleksandar Jeličić 50% Nasledstvo
Ostalo, , 185 Aleksandar Jeličić 50% Nasledstvo
Ostalo, , 64 Aleksandar Jeličić 50% Nasledstvo
Ostalo, , 779 Aleksandar Jeličić 50% Nasledstvo
Pašnjak, , 78 Aleksandar Jeličić 50% Nasledstvo
Ostalo, , 3 Aleksandar Jeličić 50% Nasledstvo
Njiva, , 811 Aleksandar Jeličić 100% Kupovina
Njiva, , 58 Aleksandar Jeličić 100% Kupovina
Njiva, , 21 Aleksandar Jeličić 100% Kupovina
Njiva, , 106 Aleksandar Jeličić 100% Kupovina
Poslovni prostor, , 4980 Aleksandar Jeličić 37,5% Nasledstvo
Njiva, , 7310 Aleksandar Jeličić 37,5% Nasledstvo
Građevinsko zemljište, , 25201 Aleksandar Jeličić 37,5% Nasledstvo
Njiva, , 826 Aleksandar Jeličić 50% Nasledstvo
Njiva, , 1150 Aleksandar Jeličić 50% Nasledstvo
Građevinsko zemljište, , 877 Aleksandar Jeličić 100% Kupovina

IV.2 Pokretna imovina za koje je potrebna registracija

Vrsta stvari Nosilac prava Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje Godina prve registracije Osnov sticanja

IV.3 Ostala pokretna imovina

Vrsta stvari Nosilac prava Tržišna vrednost Osnov sticanja

IV.4 Gotovi novac

Iznos Valuta Nosilac prava

IV.5 Depozit u bankama i drugim finansijskim organizacijama

Vrsta računa Iznos Valuta Nosilac prava
Ostalo 24.500,00 Euro Aleksandar Jeličić

IV.6 Akcije (hartije sa pravom učešća)

Pravno lice Broj akcija Valuta

IV.7 Udjeli u vlasništvu drugih pravnih lica

Tip lica Udio Ime i prezime vlasnika Izvršen prenos prava
He Hidrovolt Doo 50% Aleksandar Jeličić Ne

IV.8 Hartije od vrijednosti

Vrsta hartije Naziv hartije Valuta Nosilac prava

IV.9 Potraživanja

Vrsta kamata Vrednost kamata Vrsta glavnica Vrednost glavnica Vrsta Nosilac prava

IV.10 Dugovi po osnovu kredita, zajmova i ostali dugovi

Vrsta Datum nastanka duga Iznos duga Rata Valuta Nosilac prava

IV.11 Nepokretna imovina u vlasništvu pravnih lica kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Opština Katastarska opština Broj (broj/podbroj) Broj objekta (broj zgrade) Broj posebnog dijela (PD) Vrsta,
Struktura,
Povrsina
Adresa,
Mjesto,
Država
Prava Nosilac prava
Ostalo,
,
80
Jošanička banja,
Raška,
Srbija
Svojina HE Hidrovolt doo

IV.12 Pokretna imovina za koje je obavezna registracija u vlasništvu pravnog lica

kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Kategorija Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje/Prve registracije Osnov sticanja Registarski broj Nosilac prava Javni podatak Napomena
Saglasnost o pristupu podacima na računima bankarskih i drugih finansijskih institucija: Nije data
Datum i mjesto Budva, 17.07.2021