Izvještaj imovine

Povratak

Spisak izvještaja

Prikazan Datum izvještaja Svrha podnošenja
  26.05.2022 30 dana od dana prestanka funkcije
  31.03.2022 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  16.07.2021 U roku od 30 dana od dana stupanja na funkciju

Ime i prezime

Ime i prezime Nebojša Janović

Članovi porodice

Srodstvo Ime Prezime Rođeno prezime Državljanstvo Mjesto Boravište
Funkcioner Nebojša Janović Crnogorsko Budva
Bračni supružnik Dragana Janović Jelovac Crnogorsko Budva
Sin J J J Crnogorsko Budva
Sin I J J Crnogorsko Budva

II.1 Javna funkcija koju vrši javni funkcioner (trenutni status funkcije)

Naziv funkcije Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ vlasti koji daje saglasnost Organ vlasti gdje se obavlja funkcija Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade
Član/ica OD AD Hotelska grupa "Budvanska rivijera" AD Hotelska grupa "Budvanska rivijera" 17.06.2021 26.04.2022 Da Ne

II.2 Radno tijelo (trenutni status radnog tijela)

Naziv organa koji je formirao radno tijelo Status u radnom tijelu Radno Telo Datum stupanja Datum prestanka Bez naknade Odlučuje

II.3 Članstva u organima uprave (trenutni status članstva)

Javno preduzeće, javna ustanova ili drugo pravno lice u kojem je država, odnosno opština vlasnik Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ upravljanja / nadzora Status Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade

III.1 Prihodi funkcionera ostvareni po osnovu vršenja javnih funkcija

Funkcija / Organizacija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti
Član/ica OD / AD Hotelska grupa "Budvanska rivijera"
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
215,64
215,64 Ostalo 17.06.2021
-

III.2 Prihodi na osnovu članstva u radnim tijelima

Radno Telo / Status / Naziv organa Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti

III.3 Prihodi, premije i dobici na osnovu drugog posla, djelatnosti, aktivnosti, rente ili drugih izvora

Naziv djelatnosti i aktivnosti / izvor prihoda Privredno društvo, ustanova, organizacija, slobodna profesija... Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod
Redovan posao Privredna društva
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
280,00
280,00
Redovan posao Privredna društva
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
350,00
700,00
Redovan posao Privredna društva
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
77,70
155,40
ostalo Samostalna djelatnost
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
700,00
1.400,00
ostalo Samostalna djelatnost
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
935,00
1.870,00
Redovan posao Privredna društva
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
226,00
226,00
Redovan posao Privredna društva
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
400,00
400,00

III.4 Prihodi na osnovu članstva u organima upravljanja naučnih, nastavnih,

kulturnih, umjetničkih, humanitarnih, sportskih ili sličnih udruženja

Naziv udruženja Organ Funkcija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.5 Prihodi na osnovu autorskih, patentiranih i ostalih prava intelektualne svojine

Vrsta prava Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.6 Prihodi članova zajedničkog domaćinstva

Ime i prezime člana domaćinstva Naziv posla, djelatnost, funkcije odnosno izvora prihoda Privredno društvo, ustanova, slobodna profesija, ostalo Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod
Dragana Janović Privredno društvo
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
500,00
500,00

IV.1 Nepokretna imovina u zemlji i inostranstvu

Vrsta, struktura i površina Nosilac prava Vlasnički udio Osnov sticanja
Stan, , 78 Nebojša Janović 100% Kupovina
Garaža, , 15 Nebojša Janović 100% Kupovina
Poslovni prostor, , 125 Nebojša Janović 100% Ugovor o poklonu
LIvada, , 15 Nebojša Janović 0,33% Nasledstvo
LIvada, , 42 Nebojša Janović 2,5% Nasledstvo
Pašnjak, , 2870 Nebojša Janović 5% Nasledstvo
Pašnjak, , 732 Nebojša Janović 5% Nasledstvo
Šuma, , 3842 Nebojša Janović 5% Nasledstvo
Pašnjak, , 881 Nebojša Janović 5% Nasledstvo
LIvada, , 2177 Nebojša Janović 5% Nasledstvo
Pašnjak, , 1089 Nebojša Janović 5% Nasledstvo
Šuma, , 841 Nebojša Janović 5% Nasledstvo
Šuma, , 7425 Nebojša Janović 5% Nasledstvo
Pašnjak, , 1025 Nebojša Janović 5% Nasledstvo
LIvada, , 6700 Nebojša Janović 5% Nasledstvo
Pašnjak, , 420 Nebojša Janović 5% Nasledstvo
LIvada, , 2682 Nebojša Janović 5% Nasledstvo
LIvada, , 2717 Nebojša Janović 5% Nasledstvo
Šuma, , 7943 Nebojša Janović 5% Nasledstvo
Pašnjak, , 560 Nebojša Janović 5% Nasledstvo
Šuma, , 3303 Nebojša Janović 5% Nasledstvo
Pašnjak, , 2042 Nebojša Janović 5% Nasledstvo
Šuma, , 310 Nebojša Janović 5% Nasledstvo
Šuma, , 1386 Nebojša Janović 5% Nasledstvo
Pašnjak, , 270 Nebojša Janović 5% Nasledstvo
Ostalo, , 39 Nebojša Janović 5% Nasledstvo
Ostalo, , 45 Nebojša Janović 5% Nasledstvo
Ostalo, , 49 Nebojša Janović 5% Nasledstvo
Ostalo, , 31 Nebojša Janović 5% Nasledstvo
LIvada, , 240 Nebojša Janović 5% Nasledstvo
LIvada, , 884 Nebojša Janović 5% Nasledstvo

IV.2 Pokretna imovina za koje je potrebna registracija

Vrsta stvari Nosilac prava Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje Godina prve registracije Osnov sticanja

IV.3 Ostala pokretna imovina

Vrsta stvari Nosilac prava Tržišna vrednost Osnov sticanja
Životno osiguranje Nebojša Janović 24.067,00 Kupovina
Životno osiguranje Dragana Janović 23.132,00 Kupovina
Bitcoin, Zilliqa, Dogecoin, Utrust, Ask Nebojša Janović 48.294,00 Kupovina
Investicioni fond Nebojša Janović 25.140,00 Kupovina

IV.4 Gotovi novac

Iznos Valuta Nosilac prava

IV.5 Depozit u bankama i drugim finansijskim organizacijama

Vrsta računa Iznos Valuta Nosilac prava
Tekući račun 187,29 Euro Nebojša Janović
Tekući račun 2,55 Euro Nebojša Janović
Tekući račun 393,00 Euro Nebojša Janović
Tekući račun 0,00 Euro Dragana Janović
Tekući račun 0,00 Euro Dragana Janović

IV.6 Akcije (hartije sa pravom učešća)

Pravno lice Broj akcija Valuta

IV.7 Udjeli u vlasništvu drugih pravnih lica

Tip lica Udio Ime i prezime vlasnika Izvršen prenos prava
Outsourcing Partners D.o.o. 100% Nebojša Janović Ne

IV.8 Hartije od vrijednosti

Vrsta hartije Naziv hartije Valuta Nosilac prava

IV.9 Potraživanja

Vrsta kamata Vrednost kamata Vrsta glavnica Vrednost glavnica Vrsta Nosilac prava

IV.10 Dugovi po osnovu kredita, zajmova i ostali dugovi

Vrsta Datum nastanka duga Iznos duga Rata Valuta Nosilac prava
Stambeni kredit 05.07.2018 107.000,00 715,06 Euro Nebojša Janović
Gotovniski kredit - opremanje 07.08.2018 15.000,00 215,89 Euro Nebojša Janović
Gotovinski kredit 15.01.2019 18.509,58 235,42 Euro Dragana Janović

IV.11 Nepokretna imovina u vlasništvu pravnih lica kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Opština Katastarska opština Broj (broj/podbroj) Broj objekta (broj zgrade) Broj posebnog dijela (PD) Vrsta,
Struktura,
Povrsina
Adresa,
Mjesto,
Država
Prava Nosilac prava

IV.12 Pokretna imovina za koje je obavezna registracija u vlasništvu pravnog lica

kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Kategorija Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje/Prve registracije Osnov sticanja Registarski broj Nosilac prava Javni podatak Napomena
Saglasnost o pristupu podacima na računima bankarskih i drugih finansijskih institucija: Nije data
Datum i mjesto Budva, 16.07.2021