Izvještaj imovine

Povratak

Spisak izvještaja

Prikazan Datum izvještaja Svrha podnošenja
  02.04.2022 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  22.06.2021 U roku od 30 dana od dana stupanja na funkciju

Ime i prezime

Ime i prezime Ana Tošanić Radunović

Članovi porodice

Srodstvo Ime Prezime Rođeno prezime Državljanstvo Mjesto Boravište
Funkcioner Ana Tošanić Radunović Tošanić Crnogorsko Podgorica
Bračni supružnik Željko Radunović Radunović Crnogorsko Podgorica Podgorica
Sin Vuk Radunovic Radunovic Crnogorsko

II.1 Javna funkcija koju vrši javni funkcioner (trenutni status funkcije)

Naziv funkcije Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ vlasti koji daje saglasnost Organ vlasti gdje se obavlja funkcija Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade

II.2 Radno tijelo (trenutni status radnog tijela)

Naziv organa koji je formirao radno tijelo Status u radnom tijelu Radno Telo Datum stupanja Datum prestanka Bez naknade Odlučuje

II.3 Članstva u organima uprave (trenutni status članstva)

Javno preduzeće, javna ustanova ili drugo pravno lice u kojem je država, odnosno opština vlasnik Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ upravljanja / nadzora Status Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade
DOO za transport putnika i robe u vazdušnom saobraćaju TOMONTENEGRO Vlada Crne Gore Odbor direktora Član/ica OD 29.04.2021 13.09.2022 Da Ne

III.1 Prihodi funkcionera ostvareni po osnovu vršenja javnih funkcija

Funkcija / Organizacija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti

III.2 Prihodi na osnovu članstva u radnim tijelima

Radno Telo / Status / Naziv organa Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti

III.3 Prihodi, premije i dobici na osnovu drugog posla, djelatnosti, aktivnosti, rente ili drugih izvora

Naziv djelatnosti i aktivnosti / izvor prihoda Privredno društvo, ustanova, organizacija, slobodna profesija... Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod
Redovan posao Privredna društva
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
268,90
3.226,80
Redovan posao Samostalna djelatnost - ugovor o delu
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
650,00
650,00
Redovan posao Privredna društva
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
1.500,00
18.000,00

III.4 Prihodi na osnovu članstva u organima upravljanja naučnih, nastavnih,

kulturnih, umjetničkih, humanitarnih, sportskih ili sličnih udruženja

Naziv udruženja Organ Funkcija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.5 Prihodi na osnovu autorskih, patentiranih i ostalih prava intelektualne svojine

Vrsta prava Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.6 Prihodi članova zajedničkog domaćinstva

Ime i prezime člana domaćinstva Naziv posla, djelatnost, funkcije odnosno izvora prihoda Privredno društvo, ustanova, slobodna profesija, ostalo Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod
Željko Radunović Privredno društvo
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
268,00
3.216,00
Željko Radunović Privredno društvo
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
600,00
7.200,00

IV.1 Nepokretna imovina u zemlji i inostranstvu

Vrsta, struktura i površina Nosilac prava Vlasnički udio Osnov sticanja
Stan, , 122,3m2 Ana Tošanić Radunović 50% Kupovina
Garaža, , 11m2 Ana Tošanić Radunović 100% Kupovina
Stan, , 122,3m2 Željko Radunović 50% Kupovina
Kuća, , 186m2 Željko Radunović 100% Gradnja
Kuća, , 70 m2 Željko Radunović 100% Nasledstvo
Kuća, , 56 m2 Željko Radunović 100% Nasledstvo
Ostalo, , 64 m2 Željko Radunović 100% Nasledstvo
Njiva, , 1254 m2 Željko Radunović 100% Nasledstvo
Vinograd, , 434 m2 Željko Radunović 100% Nasledstvo
Šuma, , 10903 m2 Željko Radunović 100% Nasledstvo
LIvada, , 3672 m2 Željko Radunović 100% Nasledstvo
Pašnjak, , 20222 m2 Željko Radunović 100% Nasledstvo
Ostalo, , 13397 m2 Željko Radunović 100% Nasledstvo
Ostalo, , 84 m2 Željko Radunović 100% Nasledstvo

IV.2 Pokretna imovina za koje je potrebna registracija

Vrsta stvari Nosilac prava Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje Godina prve registracije Osnov sticanja
Motorna vozila Željko Radunović PASSAT 2011 Kupovina

IV.3 Ostala pokretna imovina

Vrsta stvari Nosilac prava Tržišna vrednost Osnov sticanja

IV.4 Gotovi novac

Iznos Valuta Nosilac prava

IV.5 Depozit u bankama i drugim finansijskim organizacijama

Vrsta računa Iznos Valuta Nosilac prava
Tekući račun 800,00 Euro Ana Tošanić Radunović
Štedni ulog oročen 5.015,29 Euro Vuk Radunovic
Tekući račun 600,00 Euro Željko Radunović

IV.6 Akcije (hartije sa pravom učešća)

Pravno lice Broj akcija Valuta

IV.7 Udjeli u vlasništvu drugih pravnih lica

Tip lica Udio Ime i prezime vlasnika Izvršen prenos prava
Fin+ Doo 100% Ana Tošanić Radunović Ne
Eshop Doo 100% Željko Radunović Ne

IV.8 Hartije od vrijednosti

Vrsta hartije Naziv hartije Valuta Nosilac prava
Akcija obicna akcija Euro Željko Radunović
Akcija obicna akcija Euro Željko Radunović
Akcija obicna akcija Euro Željko Radunović

IV.9 Potraživanja

Vrsta kamata Vrednost kamata Vrsta glavnica Vrednost glavnica Vrsta Nosilac prava

IV.10 Dugovi po osnovu kredita, zajmova i ostali dugovi

Vrsta Datum nastanka duga Iznos duga Rata Valuta Nosilac prava
Stambeni 01.01.2008 180.000,00 1.025,00 Euro Željko Radunović

IV.11 Nepokretna imovina u vlasništvu pravnih lica kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Opština Katastarska opština Broj (broj/podbroj) Broj objekta (broj zgrade) Broj posebnog dijela (PD) Vrsta,
Struktura,
Povrsina
Adresa,
Mjesto,
Država
Prava Nosilac prava
Stan,
,
50
Dubovica bb,
Budva,
Crna Gora
Fin+ doo

IV.12 Pokretna imovina za koje je obavezna registracija u vlasništvu pravnog lica

kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Kategorija Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje/Prve registracije Osnov sticanja Registarski broj Nosilac prava Javni podatak Napomena
Motorna vozila Merzedes Benz 2015 Kupovina pghg932 Fin+ doo Da
Saglasnost o pristupu podacima na računima bankarskih i drugih finansijskih institucija: Nije data
Datum i mjesto Podgorica, 22.06.2021