Izvještaj imovine

Povratak

Spisak izvještaja

Prikazan Datum izvještaja Svrha podnošenja
  06.07.2021 U slučaju promjena iz Izvještaja koje se odnose na uvećanje imovine preko 5.000 e
  12.04.2021 U roku od 30 dana od dana stupanja na funkciju

Ime i prezime

Ime i prezime Ognjen Jovović

Članovi porodice

Srodstvo Ime Prezime Rođeno prezime Državljanstvo Mjesto Boravište
Funkcioner Ognjen Jovović Jovović Crnogorsko Herceg Novi Herceg Novi
Bračni supružnik Ranka Jovović Manđeralo Crnogorsko Herceg Novi Herceg Novi
Sin Saša Jovović Jovović BIH Herceg Novi Herceg Novi

II.1 Javna funkcija koju vrši javni funkcioner (trenutni status funkcije)

Naziv funkcije Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ vlasti koji daje saglasnost Organ vlasti gdje se obavlja funkcija Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade

II.2 Radno tijelo (trenutni status radnog tijela)

Naziv organa koji je formirao radno tijelo Status u radnom tijelu Radno Telo Datum stupanja Datum prestanka Bez naknade Odlučuje

II.3 Članstva u organima uprave (trenutni status članstva)

Javno preduzeće, javna ustanova ili drugo pravno lice u kojem je država, odnosno opština vlasnik Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ upravljanja / nadzora Status Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade
Aerodromi Crne Gore AD Vlada Crne Gore Odbor direktora Član/ica OD 12.03.2021 30.03.2022 Da Ne

III.1 Prihodi funkcionera ostvareni po osnovu vršenja javnih funkcija

Funkcija / Organizacija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti

III.2 Prihodi na osnovu članstva u radnim tijelima

Radno Telo / Status / Naziv organa Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti

III.3 Prihodi, premije i dobici na osnovu drugog posla, djelatnosti, aktivnosti, rente ili drugih izvora

Naziv djelatnosti i aktivnosti / izvor prihoda Privredno društvo, ustanova, organizacija, slobodna profesija... Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod
Redovan posao DOO IDEJA+IDEJA
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
222,00
2.664,00

III.4 Prihodi na osnovu članstva u organima upravljanja naučnih, nastavnih,

kulturnih, umjetničkih, humanitarnih, sportskih ili sličnih udruženja

Naziv udruženja Organ Funkcija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.5 Prihodi na osnovu autorskih, patentiranih i ostalih prava intelektualne svojine

Vrsta prava Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.6 Prihodi članova zajedničkog domaćinstva

Ime i prezime člana domaćinstva Naziv posla, djelatnost, funkcije odnosno izvora prihoda Privredno društvo, ustanova, slobodna profesija, ostalo Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod
RANKA JOVOVIĆ FOND PIO
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
55,50
666,00

IV.1 Nepokretna imovina u zemlji i inostranstvu

Vrsta, struktura i površina Nosilac prava Vlasnički udio Osnov sticanja
Ostalo, PRVA KLASA, 638m2 Ognjen Jovović 100% Nasledstvo
Kuća, , 75m2 Ognjen Jovović 100% Nasledstvo
Voćnjak, PRVA KLASA, 760m2 Ognjen Jovović 100% Nasledstvo
Šuma, ČETVRTA KLASA, 272m2 Ognjen Jovović 100% Kupovina
LIvada, PETA KLASA, 1492m2 Ognjen Jovović 100% Kupovina
LIvada, ČETVRTA KLASA, 1549m2 Ognjen Jovović 100% Kupovina
Njiva, ČETVRTA KLASA, 910m2 Ognjen Jovović 100% Kupovina
Šuma, ČETVRTA KLASA, 8724m2 Ognjen Jovović 100% Nasledstvo
Njiva, DRUGA KLASA, 2504m2 Ognjen Jovović 100% Nasledstvo
Šuma, ČETVRTA KLASA, 546m2 Ognjen Jovović 100% Nasledstvo
Njiva, DRUGA KLASA, 6374 Ognjen Jovović 100% Nasledstvo
Šuma, ČETVRTA KLASA, 4627m2 Ognjen Jovović 100% Nasledstvo
LIvada, TREĆA KLASA, 6925m2 Ognjen Jovović 100% Nasledstvo
Ostalo, DRUGA KLASA, 500m2 Ognjen Jovović 100% Nasledstvo
Njiva, DRUGA KLASA, 2508m2 Ognjen Jovović 100% Nasledstvo
Kuća, , 96m2 Ognjen Jovović 100% Nasledstvo
Voćnjak, DRUGA KLASA, 3635m2 Ognjen Jovović 100% Nasledstvo
Ostalo, , 12m2 Ognjen Jovović 100% Nasledstvo
Voćnjak, DRUGA KLASA, 4664m2 Ognjen Jovović 100% Nasledstvo
Voćnjak, TREĆA KLASA, 1566m2 Ognjen Jovović 100% Kupovina
Njiva, ČETVRTA KLASA, 530m2 Ognjen Jovović 100% Kupovina
LIvada, TREĆA KLASA, 500m2 Ognjen Jovović 100% Kupovina
LIvada, ŠESTA KLASA, 1324m2 Saša Jovović 100% Kupovina
Poslovni prostor, , 138 Ognjen Jovović 100% Kupovina
Voćnjak, TREĆA KLASA, 181m2 Ognjen Jovović 100% Kupovina
Stan, , 54m2 Ognjen Jovović 100% Kupovina
Šuma, ŠESTA KLASA, 1156 Ognjen Jovović 100% Kupovina
LIvada, ŠESTA KLASA, 1982m2 Ognjen Jovović 100% Kupovina
LIvada, ŠESTA KLASA, 1056m2 Ognjen Jovović 100% Kupovina
LIvada, ŠESTA KLASA, 532m2 Ognjen Jovović 100% Kupovina
LIvada, ŠESTA KLASA, 401m2 Ognjen Jovović 100% Kupovina
LIvada, ŠESTA KLASA, 1264m2 Ognjen Jovović 50% Kupovina
LIvada, ŠESTA KLASA, 1671m2 Ognjen Jovović 50% Kupovina
Poslovni prostor, , 68m2 Ognjen Jovović 50% Kupovina
Poslovni prostor, , 2074m2 Saša Jovović 100% Kupovina
Ostalo, , 5333 m2 Saša Jovović 100% Kupovina
Poslovni prostor, , 25m2 Saša Jovović 100% Kupovina
LIvada, ŠESTA KLASA, 1264m2 Saša Jovović 50% Kupovina
LIvada, ŠESTA KLASA, 498m2 Saša Jovović 100% Kupovina
LIvada, ŠESTA KLASA, 1244m2 Saša Jovović 100% Kupovina
LIvada, VI KLASA, 1671 m2 Saša Jovović 50% Kupovina
Kuća, , 68 m2 Saša Jovović 50% Kupovina
LIvada, VI KLASA, 409 m2 Saša Jovović 100% Kupovina
Ostalo, POMOCNA ZGRADA, 32m2 Ognjen Jovović 100% Nasledstvo

IV.2 Pokretna imovina za koje je potrebna registracija

Vrsta stvari Nosilac prava Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje Godina prve registracije Osnov sticanja
Motorna vozila Ognjen Jovović KIA SORENTO 2008 Kupovina
Motorna vozila Saša Jovović AUDI 3 2007 Kupovina

IV.3 Ostala pokretna imovina

Vrsta stvari Nosilac prava Tržišna vrednost Osnov sticanja

IV.4 Gotovi novac

Iznos Valuta Nosilac prava

IV.5 Depozit u bankama i drugim finansijskim organizacijama

Vrsta računa Iznos Valuta Nosilac prava
Tekući račun 4.802,60 Euro Ognjen Jovović
Tekući račun 6.287,28 Euro Ognjen Jovović
Tekući račun 3.080,63 Euro Saša Jovović
Štedni ulog oročen 16.000,00 Euro Saša Jovović
Štedni ulog oročen 27.536,44 Euro Ranka Jovović
Štedni ulog oročen 27.536,44 Euro Ranka Jovović

IV.6 Akcije (hartije sa pravom učešća)

Pravno lice Broj akcija Valuta Ime i prezime vlasnika

IV.7 Udjeli u vlasništvu drugih pravnih lica

Tip lica Udio Ime i prezime vlasnika Izvršen prenos prava

IV.8 Hartije od vrijednosti

Vrsta hartije Naziv hartije Valuta Nosilac prava
AKCIJE AKCIJE Euro Ognjen Jovović
AKCIJE AKCIJE Euro Ognjen Jovović
AKCIJE AKCIJE Euro Ognjen Jovović
AKCIJE AKCIJE Euro Ognjen Jovović

IV.9 Potraživanja

Vrsta kamata Vrednost kamata Vrsta glavnica Vrednost glavnica Vrsta Nosilac prava

IV.10 Dugovi po osnovu kredita, zajmova i ostali dugovi

Vrsta Datum nastanka duga Iznos duga Rata Valuta Nosilac prava Preostali dug Preostali rok otplate
GOTOVINSKI 05.04.2007 30.137,00 192,00 Euro Ognjen Jovović 0,00 ZATVOREN

IV.11 Nepokretna imovina u vlasništvu pravnih lica kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Opština Katastarska opština Broj (broj/podbroj) Broj objekta (broj zgrade) Broj posebnog dijela (PD) Vrsta,
Struktura,
Povrsina
Adresa,
Mjesto,
Država
Prava Nosilac prava

IV.12 Pokretna imovina za koje je obavezna registracija u vlasništvu pravnog lica

kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Kategorija Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje/Prve registracije Osnov sticanja Registarski broj Nosilac prava Javni podatak Napomena
Saglasnost o pristupu podacima na računima bankarskih i drugih finansijskih institucija: Nije data
Datum i mjesto Herceg Novi, 12.04.2021