Izvještaj imovine

Povratak

Spisak izvještaja

Prikazan Datum izvještaja Svrha podnošenja
  04.03.2024 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  23.03.2023 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  25.04.2022 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  29.03.2021 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  25.10.2020 U roku od 30 dana od dana stupanja na funkciju

Ime i prezime

Ime i prezime Nikola Perišić

Članovi porodice

Srodstvo Ime Prezime Rođeno prezime Državljanstvo Mjesto Boravište
Funkcioner Nikola Perišić Perišić Crnogorsko Podgorica Podgorica
Bračni supružnik Jovana Perišić Vukoslavčević Crnogorsko Podgorica Podgorica

II.1 Javna funkcija koju vrši javni funkcioner (trenutni status funkcije)

Naziv funkcije Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ vlasti koji daje saglasnost Organ vlasti gdje se obavlja funkcija Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade
Član/ica OD Vlada Crne Gore 13. jul Plantaže AD Podgorica 25.09.2020 Ne Ne

II.2 Radno tijelo (trenutni status radnog tijela)

Naziv organa koji je formirao radno tijelo Status u radnom tijelu Radno Telo Datum stupanja Datum prestanka Bez naknade Odlučuje

II.3 Članstva u organima uprave (trenutni status članstva)

Javno preduzeće, javna ustanova ili drugo pravno lice u kojem je država, odnosno opština vlasnik Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ upravljanja / nadzora Status Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade

III.1 Prihodi funkcionera ostvareni po osnovu vršenja javnih funkcija

Funkcija / Organizacija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti

III.2 Prihodi na osnovu članstva u radnim tijelima

Radno Telo / Status / Naziv organa Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti

III.3 Prihodi, premije i dobici na osnovu drugog posla, djelatnosti, aktivnosti, rente ili drugih izvora

Naziv djelatnosti i aktivnosti / izvor prihoda Privredno društvo, ustanova, organizacija, slobodna profesija... Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod
Redovan posao Privredna društva
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
2.997,00
35.964,00
Redovan posao Privredna društva
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Varijabla
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
3.996,00
3.996,00

III.4 Prihodi na osnovu članstva u organima upravljanja naučnih, nastavnih,

kulturnih, umjetničkih, humanitarnih, sportskih ili sličnih udruženja

Naziv udruženja Organ Funkcija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod
AD Plantaže 13 Jul Odbor direktora Član
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
naknada
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
579,00
2.316,00

III.5 Prihodi na osnovu autorskih, patentiranih i ostalih prava intelektualne svojine

Vrsta prava Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.6 Prihodi članova zajedničkog domaćinstva

Ime i prezime člana domaćinstva Naziv posla, djelatnost, funkcije odnosno izvora prihoda Privredno društvo, ustanova, slobodna profesija, ostalo Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod
Jovana Perišić Privredno društvo
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
930,00
11.160,00
Jovana Perišić Privredno društvo
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Varijabla
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
170,00
1.020,00

IV.1 Nepokretna imovina u zemlji i inostranstvu

Vrsta, struktura i površina Nosilac prava Vlasnički udio Osnov sticanja
Stan, , 91 Nikola Perišić 50% Kupovina
Stan, , 91 Jovana Perišić 50% Kupovina
Garaža, , 12 Nikola Perišić 100% Kupovina
Stan, , 45 Nikola Perišić 100% Kupovina
Garaža, , 19 Nikola Perišić 100% Kupovina

IV.2 Pokretna imovina za koje je potrebna registracija

Vrsta stvari Nosilac prava Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje Godina prve registracije Osnov sticanja

IV.3 Ostala pokretna imovina

Vrsta stvari Nosilac prava Tržišna vrednost Osnov sticanja

IV.4 Gotovi novac

Iznos Valuta Nosilac prava

IV.5 Depozit u bankama i drugim finansijskim organizacijama

Vrsta računa Iznos Valuta Nosilac prava
Štedni ulog oročen 42.000,00 Euro Nikola Perišić
Štedni ulog oročen 5.000,00 Euro Jovana Perišić

IV.6 Akcije (hartije sa pravom učešća)

Pravno lice Broj akcija Valuta Ime i prezime vlasnika

IV.7 Udjeli u vlasništvu drugih pravnih lica

Tip lica Udio Ime i prezime vlasnika Izvršen prenos prava

IV.8 Hartije od vrijednosti

Vrsta hartije Naziv hartije Valuta Nosilac prava

IV.9 Potraživanja

Vrsta kamata Vrednost kamata Vrsta glavnica Vrednost glavnica Vrsta Nosilac prava

IV.10 Dugovi po osnovu kredita, zajmova i ostali dugovi

Vrsta Datum nastanka duga Iznos duga Rata Valuta Nosilac prava Preostali dug Preostali rok otplate
STambeni kredit 08.02.2021 30.000,00 250,00 Euro Nikola Perišić 30.000,00 176
Gotovinski kredit 15.03.2021 3.000,00 101,00 Euro Nikola Perišić 2.916,00 33
Gotovinski kredit 16.03.2021 1.000,00 58,00 Euro Jovana Perišić 1.000,00 18
revolving kartica 08.02.2021 2.000,00 45,00 Euro Nikola Perišić 2.000,00 18
Overdraft 22.02.2021 2.000,00 45,00 Euro Nikola Perišić 2.000,00 12

IV.11 Nepokretna imovina u vlasništvu pravnih lica kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Opština Katastarska opština Broj (broj/podbroj) Broj objekta (broj zgrade) Broj posebnog dijela (PD) Vrsta,
Struktura,
Povrsina
Adresa,
Mjesto,
Država
Prava Nosilac prava

IV.12 Pokretna imovina za koje je obavezna registracija u vlasništvu pravnog lica

kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Kategorija Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje/Prve registracije Osnov sticanja Registarski broj Nosilac prava Javni podatak Napomena
Saglasnost o pristupu podacima na računima bankarskih i drugih finansijskih institucija: Data
Datum i mjesto Podgorica, 29.03.2021