Izvještaj imovine

Povratak

Spisak izvještaja

Prikazan Datum izvještaja Svrha podnošenja
  24.11.2022 Godišnji po prestanku funkcije
  28.03.2022 Godišnji po prestanku funkcije
  14.12.2021 30 dana od dana prestanka funkcije
  11.03.2021 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  15.03.2020 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  19.03.2019 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  16.03.2018 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  25.08.2017 U roku od 30 dana od dana stupanja na funkciju

Ime i prezime

Ime i prezime Nenad Marković

Članovi porodice

Srodstvo Ime Prezime Rođeno prezime Državljanstvo Mjesto Boravište
Funkcioner Nenad Marković Markovic Crnogorsko Igalo
Bračni supružnik Radoslava Marković Vuksan Crnogorsko Igalo
Sin Nikola Marković Marković Crnogorsko Igalo
Sin Danilo Marković Marković Crnogorsko Igalo
Sin Vasilije Marković Marković Crnogorsko Igalo

II.1 Javna funkcija koju vrši javni funkcioner (trenutni status funkcije)

Naziv funkcije Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ vlasti koji daje saglasnost Organ vlasti gdje se obavlja funkcija Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade
Član/ica OD SO Herceg Novi DOO Parking servis Herceg Novi 03.08.2017 24.11.2021 Da Ne

II.2 Radno tijelo (trenutni status radnog tijela)

Naziv organa koji je formirao radno tijelo Status u radnom tijelu Radno Telo Datum stupanja Datum prestanka Bez naknade Odlučuje

II.3 Članstva u organima uprave (trenutni status članstva)

Javno preduzeće, javna ustanova ili drugo pravno lice u kojem je država, odnosno opština vlasnik Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ upravljanja / nadzora Status Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade

III.1 Prihodi funkcionera ostvareni po osnovu vršenja javnih funkcija

Funkcija / Organizacija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti
Član/ica OD / DOO Parking servis Herceg Novi
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
135,00
1.620,00 Opština 03.08.2017
-

III.2 Prihodi na osnovu članstva u radnim tijelima

Radno Telo / Status / Naziv organa Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti

III.3 Prihodi, premije i dobici na osnovu drugog posla, djelatnosti, aktivnosti, rente ili drugih izvora

Naziv djelatnosti i aktivnosti / izvor prihoda Privredno društvo, ustanova, organizacija, slobodna profesija... Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod
Redovan posao Samostalna djelatnost
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
500,00
6.000,00

III.4 Prihodi na osnovu članstva u organima upravljanja naučnih, nastavnih,

kulturnih, umjetničkih, humanitarnih, sportskih ili sličnih udruženja

Naziv udruženja Organ Funkcija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.5 Prihodi na osnovu autorskih, patentiranih i ostalih prava intelektualne svojine

Vrsta prava Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.6 Prihodi članova zajedničkog domaćinstva

Ime i prezime člana domaćinstva Naziv posla, djelatnost, funkcije odnosno izvora prihoda Privredno društvo, ustanova, slobodna profesija, ostalo Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod
Radoslava Marković Privredno društvo
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
469,00
5.628,00

IV.1 Nepokretna imovina u zemlji i inostranstvu

Vrsta, struktura i površina Nosilac prava Vlasnički udio Osnov sticanja
Kuća, , 87 Nenad Marković 100% Gradnja
Garaža, , 11 Nenad Marković 100% Ugovor o poklonu
Građevinsko zemljište, , 278 Nenad Marković 33,3% Ugovor o poklonu
Kuća, , 155 Radoslava Marković 100% Nasledstvo
Šuma, , 14444 Radoslava Marković 28% Nasledstvo
Pašnjak, , 1280 Radoslava Marković 28% Nasledstvo
Ostalo, , 163 Radoslava Marković 28% Nasledstvo
Ostalo, , 102 Radoslava Marković 100% Nasledstvo
Šuma, , 194 Radoslava Marković 100% Nasledstvo
Šuma, , 730 Radoslava Marković 100% Nasledstvo

IV.2 Pokretna imovina za koje je potrebna registracija

Vrsta stvari Nosilac prava Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje Godina prve registracije Osnov sticanja
Motorna vozila Nenad Marković FIAT PANDA 2005 Kupovina
Motocikl Nenad Marković PIAGGIO MEDLY 2017 Kupovina
Motocikl Nenad Marković PIAGGIO LIBERTY 2000 Kupovina
Motocikl Nenad Marković SALCANO 2006 Kupovina

IV.3 Ostala pokretna imovina

Vrsta stvari Nosilac prava Tržišna vrednost Osnov sticanja

IV.4 Gotovi novac

Iznos Valuta Nosilac prava

IV.5 Depozit u bankama i drugim finansijskim organizacijama

Vrsta računa Iznos Valuta Nosilac prava

IV.6 Akcije (hartije sa pravom učešća)

Pravno lice Broj akcija Valuta Ime i prezime vlasnika

IV.7 Udjeli u vlasništvu drugih pravnih lica

Tip lica Udio Ime i prezime vlasnika Izvršen prenos prava

IV.8 Hartije od vrijednosti

Vrsta hartije Naziv hartije Valuta Nosilac prava

IV.9 Potraživanja

Vrsta kamata Vrednost kamata Vrsta glavnica Vrednost glavnica Vrsta Nosilac prava

IV.10 Dugovi po osnovu kredita, zajmova i ostali dugovi

Vrsta Datum nastanka duga Iznos duga Rata Valuta Nosilac prava Preostali dug Preostali rok otplate
Gotovinski 17.01.2017 10.960,00 170,00 Euro Radoslava Marković 12.000,00 5 godina

IV.11 Nepokretna imovina u vlasništvu pravnih lica kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Opština Katastarska opština Broj (broj/podbroj) Broj objekta (broj zgrade) Broj posebnog dijela (PD) Vrsta,
Struktura,
Povrsina
Adresa,
Mjesto,
Država
Prava Nosilac prava

IV.12 Pokretna imovina za koje je obavezna registracija u vlasništvu pravnog lica

kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Kategorija Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje/Prve registracije Osnov sticanja Registarski broj Nosilac prava Javni podatak Napomena
Saglasnost o pristupu podacima na računima bankarskih i drugih finansijskih institucija: Data
Datum i mjesto Herceg Novi, 11.03.2021