Izvještaj imovine

Povratak

Spisak izvještaja

Prikazan Datum izvještaja Svrha podnošenja
  06.10.2022 U roku od 30 dana od dana stupanja na funkciju
  19.05.2022 U slučaju promjena iz Izvještaja koje se odnose na uvećanje imovine preko 5.000 e
  27.03.2022 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  17.03.2022 U slučaju promjena iz Izvještaja koje se odnose na uvećanje imovine preko 5.000 e
  18.03.2021 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  13.01.2021 U roku od 30 dana od dana stupanja na funkciju

Ime i prezime

Ime i prezime Miloje Šundić

Članovi porodice

Srodstvo Ime Prezime Rođeno prezime Državljanstvo Mjesto Boravište
Funkcioner Miloje Šundić Crnogorsko Podgorica
Bračni supružnik Biljana Šundić Medigović Crnogorsko Podgorica
kćerka D Š Š Crnogorsko Podgorica
kćerka J Š Š Crnogorsko Podgorica
kćerka L Š Š Crnogorsko Podgorica

II.1 Javna funkcija koju vrši javni funkcioner (trenutni status funkcije)

Naziv funkcije Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ vlasti koji daje saglasnost Organ vlasti gdje se obavlja funkcija Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade
Član/ica UO Vlada Crne Gore Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore 17.12.2020 Ne Ne

II.2 Radno tijelo (trenutni status radnog tijela)

Naziv organa koji je formirao radno tijelo Status u radnom tijelu Radno Telo Datum stupanja Datum prestanka Bez naknade Odlučuje

II.3 Članstva u organima uprave (trenutni status članstva)

Javno preduzeće, javna ustanova ili drugo pravno lice u kojem je država, odnosno opština vlasnik Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ upravljanja / nadzora Status Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade

III.1 Prihodi funkcionera ostvareni po osnovu vršenja javnih funkcija

Funkcija / Organizacija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti

III.2 Prihodi na osnovu članstva u radnim tijelima

Radno Telo / Status / Naziv organa Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti

III.3 Prihodi, premije i dobici na osnovu drugog posla, djelatnosti, aktivnosti, rente ili drugih izvora

Naziv djelatnosti i aktivnosti / izvor prihoda Privredno društvo, ustanova, organizacija, slobodna profesija... Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod
Redovan posao Univerzitet Crne Gore, PMF, Podgorica
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
1.002,60
1.002,60
Redovan posao Univerzitet Crne Gore, PMF, Podgorica
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
271,35
271,35
Naučna djelatnost Projekti
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
10.122,15
10.122,15

III.4 Prihodi na osnovu članstva u organima upravljanja naučnih, nastavnih,

kulturnih, umjetničkih, humanitarnih, sportskih ili sličnih udruženja

Naziv udruženja Organ Funkcija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.5 Prihodi na osnovu autorskih, patentiranih i ostalih prava intelektualne svojine

Vrsta prava Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.6 Prihodi članova zajedničkog domaćinstva

Ime i prezime člana domaćinstva Naziv posla, djelatnost, funkcije odnosno izvora prihoda Privredno društvo, ustanova, slobodna profesija, ostalo Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod
Biljana Šundić Privredno društvo
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
845,23
845,23
Biljana Šundić Privredno društvo
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Varijabla
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
325,97
325,97
Biljana Šundić Privredno društvo
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Specijalni dodatak
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
500,00
500,00

IV.1 Nepokretna imovina u zemlji i inostranstvu

Vrsta, struktura i površina Nosilac prava Vlasnički udio Osnov sticanja
Pašnjak, livada, šuma, njiva, , 128201 Miloje Šundić 50% Nasledstvo
PUT ČETVRTOG REDA, , 2361 Miloje Šundić 50% Nasledstvo
Kuća i štale, , 227 Miloje Šundić 50% Nasledstvo

IV.2 Pokretna imovina za koje je potrebna registracija

Vrsta stvari Nosilac prava Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje Godina prve registracije Osnov sticanja
Motorna vozila Miloje Šundić Renault Espace 2006 Kupovina
Motorna vozila Miloje Šundić Renault Koleos 2012 Kupovina

IV.3 Ostala pokretna imovina

Vrsta stvari Nosilac prava Tržišna vrednost Osnov sticanja

IV.4 Gotovi novac

Iznos Valuta Nosilac prava

IV.5 Depozit u bankama i drugim finansijskim organizacijama

Vrsta računa Iznos Valuta Nosilac prava
Tekući račun 22.104,48 Euro Miloje Šundić
Ostalo 659,75 Euro Miloje Šundić
Tekući račun 784,30 Euro Biljana Šundić
Ostalo 25,00 Euro Biljana Šundić

IV.6 Akcije (hartije sa pravom učešća)

Pravno lice Broj akcija Valuta
Hlta 18204
Izbr 19000
Koge 3323
Luba 3323
Sobs 125
Ulri 10

IV.7 Udjeli u vlasništvu drugih pravnih lica

Tip lica Udio Ime i prezime vlasnika Izvršen prenos prava

IV.8 Hartije od vrijednosti

Vrsta hartije Naziv hartije Valuta Nosilac prava
HBO2 Obveznice Euro Miloje Šundić

IV.9 Potraživanja

Vrsta kamata Vrednost kamata Vrsta glavnica Vrednost glavnica Vrsta Nosilac prava

IV.10 Dugovi po osnovu kredita, zajmova i ostali dugovi

Vrsta Datum nastanka duga Iznos duga Rata Valuta Nosilac prava

IV.11 Nepokretna imovina u vlasništvu pravnih lica kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Opština Katastarska opština Broj (broj/podbroj) Broj objekta (broj zgrade) Broj posebnog dijela (PD) Vrsta,
Struktura,
Povrsina
Adresa,
Mjesto,
Država
Prava Nosilac prava

IV.12 Pokretna imovina za koje je obavezna registracija u vlasništvu pravnog lica

kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Kategorija Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje/Prve registracije Osnov sticanja Registarski broj Nosilac prava Javni podatak Napomena
Saglasnost o pristupu podacima na računima bankarskih i drugih finansijskih institucija: Data
Datum i mjesto Podgorica, 18.03.2021