Izvještaj imovine

Povratak

Spisak izvještaja

Prikazan Datum izvještaja Svrha podnošenja
  07.02.2023 Godišnji po prestanku funkcije
  29.03.2022 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  10.03.2022 30 dana od dana prestanka funkcije
  28.02.2022 U slučaju promjena iz Izvještaja koje se odnose na uvećanje imovine preko 5.000 e
  27.09.2021 U slučaju promjena iz Izvještaja koje se odnose na uvećanje imovine preko 5.000 e
  23.02.2021 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  26.03.2020 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  06.07.2019 U roku od 30 dana od dana stupanja na funkciju
  27.03.2019 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  06.08.2018 U roku od 30 dana od dana stupanja na funkciju
  30.03.2018 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  29.03.2017 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  27.03.2016 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu

Ime i prezime

Ime i prezime Igor Golubović

Članovi porodice

Srodstvo Ime Prezime Rođeno prezime Državljanstvo Mjesto Boravište
Funkcioner Igor Golubović Golubović Crnogorsko Pljevlja
Bračni supružnik Sanja Golubović Joksović Crnogorsko Pljevlja
kćerka S G G Crnogorsko Pljevlja
kćerka O G G Crnogorsko Pljevlja

II.1 Javna funkcija koju vrši javni funkcioner (trenutni status funkcije)

Naziv funkcije Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ vlasti koji daje saglasnost Organ vlasti gdje se obavlja funkcija Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade
Predsjednik/ca Opštine SO Pljevlja Opština Pljevlja 14.06.2019 23.02.2022 Da Ne

II.2 Radno tijelo (trenutni status radnog tijela)

Naziv organa koji je formirao radno tijelo Status u radnom tijelu Radno Telo Datum stupanja Datum prestanka Bez naknade Odlučuje

II.3 Članstva u organima uprave (trenutni status članstva)

Javno preduzeće, javna ustanova ili drugo pravno lice u kojem je država, odnosno opština vlasnik Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ upravljanja / nadzora Status Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade

III.1 Prihodi funkcionera ostvareni po osnovu vršenja javnih funkcija

Funkcija / Organizacija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti
Predsjednik/ca Opštine / Opština Pljevlja
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
1.235,96
11.123,64 Opština 14.06.2019
-
Predsjednik/ca Opštine / Opština Pljevlja
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
1.246,38
3.739,14 Opština 14.06.2019
-

III.2 Prihodi na osnovu članstva u radnim tijelima

Radno Telo / Status / Naziv organa Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti

III.3 Prihodi, premije i dobici na osnovu drugog posla, djelatnosti, aktivnosti, rente ili drugih izvora

Naziv djelatnosti i aktivnosti / izvor prihoda Privredno društvo, ustanova, organizacija, slobodna profesija... Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod
Isplata premije životnog osiguranja AD Lovćen životna osiguranja
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
5.223,69
5.223,69

III.4 Prihodi na osnovu članstva u organima upravljanja naučnih, nastavnih,

kulturnih, umjetničkih, humanitarnih, sportskih ili sličnih udruženja

Naziv udruženja Organ Funkcija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.5 Prihodi na osnovu autorskih, patentiranih i ostalih prava intelektualne svojine

Vrsta prava Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.6 Prihodi članova zajedničkog domaćinstva

Ime i prezime člana domaćinstva Naziv posla, djelatnost, funkcije odnosno izvora prihoda Privredno društvo, ustanova, slobodna profesija, ostalo Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod
Sanja Golubović Osnovno državno tužilaštvo
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
1.216,83
2.433,66
Sanja Golubović Osnovno državno tužilaštvo
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
1.115,66
1.115,66
Sanja Golubović Osnovno državno tužilaštvo
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
1.221,47
6.107,35
Sanja Golubović Osnovno državno tužilaštvo
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
1.234,29
1.234,29
Sanja Golubović Osnovno državno tužilaštvo
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
1.332,92
1.332,92
Sanja Golubović Osnovno državno tužilaštvo
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
1.590,16
1.590,16
Sanja Golubović Osnovno državno tužilaštvo
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
1.483,79
1.483,79

IV.1 Nepokretna imovina u zemlji i inostranstvu

Vrsta, struktura i površina Nosilac prava Vlasnički udio Osnov sticanja
LIvada 5. klasa, , 3944 Igor Golubović 100% Kupovina
Stan, , 76 Igor Golubović 100% Ugovor o poklonu
Podrum, , 9 Igor Golubović 100% Ugovor o poklonu
Dvorište, , 550 Igor Golubović 100% Kupovina
Kuća, , 111 Igor Golubović 100% Gradnja

IV.2 Pokretna imovina za koje je potrebna registracija

Vrsta stvari Nosilac prava Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje Godina prve registracije Osnov sticanja
Motorna vozila Sanja Golubović Toyota Corolla 1,6 VVT 2007 Kupovina
Oružje Igor Golubović FN Browning 1935 Nasledstvo
Motorna vozila Igor Golubović Toyota Corolla 1,6 VVT 2018 Kupovina
Motorna vozila Igor Golubović Piaggio beverly 500 2007 Kupovina

IV.3 Ostala pokretna imovina

Vrsta stvari Nosilac prava Tržišna vrednost Osnov sticanja

IV.4 Gotovi novac

Iznos Valuta Nosilac prava

IV.5 Depozit u bankama i drugim finansijskim organizacijama

Vrsta računa Iznos Valuta Nosilac prava

IV.6 Akcije (hartije sa pravom učešća)

Pravno lice Broj akcija Valuta
Htbo 329 Euro
Rudnici Boksita 140 Euro

IV.7 Udjeli u vlasništvu drugih pravnih lica

Tip lica Udio Ime i prezime vlasnika Izvršen prenos prava

IV.8 Hartije od vrijednosti

Vrsta hartije Naziv hartije Valuta Nosilac prava

IV.9 Potraživanja

Vrsta kamata Vrednost kamata Vrsta glavnica Vrednost glavnica Vrsta Nosilac prava

IV.10 Dugovi po osnovu kredita, zajmova i ostali dugovi

Vrsta Datum nastanka duga Iznos duga Rata Valuta Nosilac prava
Energy wood 29.10.2015 2.040,00 34,00 Euro Igor Golubović
Energy wood 29.10.2015 2.040,00 34,00 Euro Igor Golubović
Energy wood 05.02.2016 1.464,00 24,40 Euro Sanja Golubović
Energy wood 17.10.2017 1.480,00 24,67 Euro Igor Golubović
Stambeni gredit - anex 09.08.2017 13.412,00 168,30 Euro Igor Golubović
Gotovinski kredit 01.08.2019 1.200,00 104,39 Euro Sanja Golubović
Gotovinski kredit 15.06.2020 1.500,00 130,00 Euro Sanja Golubović
Kredit za kupovinu auta 14.05.2018 14.626,00 276,00 Euro Igor Golubović

IV.11 Nepokretna imovina u vlasništvu pravnih lica kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Opština Katastarska opština Broj (broj/podbroj) Broj objekta (broj zgrade) Broj posebnog dijela (PD) Vrsta,
Struktura,
Povrsina
Adresa,
Mjesto,
Država
Prava Nosilac prava

IV.12 Pokretna imovina za koje je obavezna registracija u vlasništvu pravnog lica

kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Kategorija Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje/Prve registracije Osnov sticanja Registarski broj Nosilac prava Javni podatak Napomena
Saglasnost o pristupu podacima na računima bankarskih i drugih finansijskih institucija: Nije data
Datum i mjesto Pljevlja, 23.02.2021