Izvještaj imovine

Povratak

Spisak izvještaja

Prikazan Datum izvještaja Svrha podnošenja
  31.03.2022 Godišnji po prestanku funkcije
  21.04.2021 30 dana od dana prestanka funkcije
  25.03.2021 U roku od 30 dana od dana stupanja na funkciju
  23.03.2021 30 dana od dana prestanka funkcije
  19.02.2021 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  08.03.2020 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  28.02.2019 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  04.03.2018 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  26.02.2017 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  29.03.2016 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu

Ime i prezime

Ime i prezime Vladan Radonjić

Članovi porodice

Srodstvo Ime Prezime Rođeno prezime Državljanstvo Mjesto Boravište
Funkcioner Vladan Radonjić Radonjić Crnogorsko Bar Bar
Bračni supružnik Valentina Radonjić Tomović Crnogorsko
kćerka D R R Crnogorsko
kćerka D R R Crnogorsko

II.1 Javna funkcija koju vrši javni funkcioner (trenutni status funkcije)

Naziv funkcije Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ vlasti koji daje saglasnost Organ vlasti gdje se obavlja funkcija Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade
Generalni direktor Ministarstvo saobraćaja i pomorstva Ministarstvo saobraćaja i pomorstva 20.10.2016 18.03.2021 Da Ne
Predsjednik/ca OD AD Marina Bar AD Marina Bar 30.07.2020 07.04.2021 Da Ne

II.2 Radno tijelo (trenutni status radnog tijela)

Naziv organa koji je formirao radno tijelo Status u radnom tijelu Radno Telo Datum stupanja Datum prestanka Bez naknade Odlučuje
Ministarstvo saobraćaja i pomorstva Član Koordinaciono tijelo za praćenje sprovođenja mjera iz Akcionog plana Strategije razvoja saobraćaja 2019-2035 10.02.2020 Ne Ne

II.3 Članstva u organima uprave (trenutni status članstva)

Javno preduzeće, javna ustanova ili drugo pravno lice u kojem je država, odnosno opština vlasnik Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ upravljanja / nadzora Status Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade
Luka Bar AD Bar Vlada Crne Gore Odbor direktora Član/ica OD 01.11.2018 24.07.2020 Da Da

III.1 Prihodi funkcionera ostvareni po osnovu vršenja javnih funkcija

Funkcija / Organizacija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti
Generalni direktor / Ministarstvo saobraćaja i pomorstva
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
1.056,00
12.672,00 Država 20.10.2016
-

III.2 Prihodi na osnovu članstva u radnim tijelima

Radno Telo / Status / Naziv organa Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti
Koordinaciono tijelo za praćenje sprovođenja mjera iz Akcionog plana Strategije razvoja saobraćaja 2019-2035 / Član / Ministarstvo saobraćaja i pomorstva
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
163,59
1.145,13 Država 10.02.2020
-

III.3 Prihodi, premije i dobici na osnovu drugog posla, djelatnosti, aktivnosti, rente ili drugih izvora

Naziv djelatnosti i aktivnosti / izvor prihoda Privredno društvo, ustanova, organizacija, slobodna profesija... Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod
IZVRŠNI ODBOR - ČLAN DEMOKRATSKA PARTIJA SOCIJALISTA
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
250,00
1.250,00

III.4 Prihodi na osnovu članstva u organima upravljanja naučnih, nastavnih,

kulturnih, umjetničkih, humanitarnih, sportskih ili sličnih udruženja

Naziv udruženja Organ Funkcija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.5 Prihodi na osnovu autorskih, patentiranih i ostalih prava intelektualne svojine

Vrsta prava Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod
SARADNIK U NASTAVI
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
POMORSKI FAKULTET BAR, FAKULTET ZA MEDITERANSKE POSLOVNE STUDIJE
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
400,00
2.000,00

III.6 Prihodi članova zajedničkog domaćinstva

Ime i prezime člana domaćinstva Naziv posla, djelatnost, funkcije odnosno izvora prihoda Privredno društvo, ustanova, slobodna profesija, ostalo Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod
VALENTINA RADONJIĆ SREDNJA STRUČNA ŠKOLA
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
570,00
6.840,00

IV.1 Nepokretna imovina u zemlji i inostranstvu

Vrsta, struktura i površina Nosilac prava Vlasnički udio Osnov sticanja
Kuća, , 195 M2 Vladan Radonjić 100% Gradnja
Građevinsko zemljište, , 800 m2 Vladan Radonjić 100% Kupovina
Stan, , 32 M2 Vladan Radonjić 100% Kupovina

IV.2 Pokretna imovina za koje je potrebna registracija

Vrsta stvari Nosilac prava Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje Godina prve registracije Osnov sticanja
Motorna vozila Vladan Radonjić ŠKODA OKTAVIJA 2010 Kupovina

IV.3 Ostala pokretna imovina

Vrsta stvari Nosilac prava Tržišna vrednost Osnov sticanja

IV.4 Gotovi novac

Iznos Valuta Nosilac prava

IV.5 Depozit u bankama i drugim finansijskim organizacijama

Vrsta računa Iznos Valuta Nosilac prava

IV.6 Akcije (hartije sa pravom učešća)

Pravno lice Broj akcija Valuta

IV.7 Udjeli u vlasništvu drugih pravnih lica

Tip lica Udio Ime i prezime vlasnika Izvršen prenos prava

IV.8 Hartije od vrijednosti

Vrsta hartije Naziv hartije Valuta Nosilac prava

IV.9 Potraživanja

Vrsta kamata Vrednost kamata Vrsta glavnica Vrednost glavnica Vrsta Nosilac prava

IV.10 Dugovi po osnovu kredita, zajmova i ostali dugovi

Vrsta Datum nastanka duga Iznos duga Rata Valuta Nosilac prava

IV.11 Nepokretna imovina u vlasništvu pravnih lica kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Opština Katastarska opština Broj (broj/podbroj) Broj objekta (broj zgrade) Broj posebnog dijela (PD) Vrsta,
Struktura,
Povrsina
Adresa,
Mjesto,
Država
Prava Nosilac prava

IV.12 Pokretna imovina za koje je obavezna registracija u vlasništvu pravnog lica

kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Kategorija Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje/Prve registracije Osnov sticanja Registarski broj Nosilac prava Javni podatak Napomena
Saglasnost o pristupu podacima na računima bankarskih i drugih finansijskih institucija: Data
Datum i mjesto Podgorica, 19.02.2021