Izvještaj imovine

Povratak

Spisak izvještaja

Prikazan Datum izvještaja Svrha podnošenja
  15.03.2023 Godišnji po prestanku funkcije
  11.03.2022 Godišnji po prestanku funkcije
  22.03.2021 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  31.03.2020 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  27.03.2019 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  26.06.2018 U slučaju promjena iz Izvještaja koje se odnose na uvećanje imovine preko 5.000 e

Ime i prezime

Ime i prezime Vlastimir Ristić

Članovi porodice

Srodstvo Ime Prezime Rođeno prezime Državljanstvo Mjesto Boravište
Funkcioner Vlastimir Ristić Crnogorsko Podgorica
Bračni supružnik Katarina Ristić Damnjanović Crnogorsko Podgorica
kćerka Jovana Ristić Ristić Crnogorsko Podgorica
kćerka K R R Crnogorsko Podgorica
Sin D R R Crnogorsko Podgorica

II.1 Javna funkcija koju vrši javni funkcioner (trenutni status funkcije)

Naziv funkcije Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ vlasti koji daje saglasnost Organ vlasti gdje se obavlja funkcija Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade
Član/ica OD Vlada Crne Gore Aerodromi Crne Gore AD 03.07.2017 23.04.2020 Da Ne

II.2 Radno tijelo (trenutni status radnog tijela)

Naziv organa koji je formirao radno tijelo Status u radnom tijelu Radno Telo Datum stupanja Datum prestanka Bez naknade Odlučuje

II.3 Članstva u organima uprave (trenutni status članstva)

Javno preduzeće, javna ustanova ili drugo pravno lice u kojem je država, odnosno opština vlasnik Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ upravljanja / nadzora Status Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade

III.1 Prihodi funkcionera ostvareni po osnovu vršenja javnih funkcija

Funkcija / Organizacija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti
Član/ica OD / Aerodromi Crne Gore AD
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
naknada
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
1.159,32
13.911,84 PRIVREDNO DRUŠTVO 03.07.2017
-

III.2 Prihodi na osnovu članstva u radnim tijelima

Radno Telo / Status / Naziv organa Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti

III.3 Prihodi, premije i dobici na osnovu drugog posla, djelatnosti, aktivnosti, rente ili drugih izvora

Naziv djelatnosti i aktivnosti / izvor prihoda Privredno društvo, ustanova, organizacija, slobodna profesija... Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod
Redovan posao Privredna društva
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
1.083,33
12.999,96
Zakupnina pp Podgorica Samostalna djelatnost
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
renta
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
2.000,00
24.000,00
Zakupnina pp Podgorica Samostalna djelatnost
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
renta
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
900,00
10.800,00
Zakupnina pp Podgorica Samostalna djelatnost
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
renta
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
850,00
10.200,00
Zakupnina stan Beograd Samostalna djelatnost
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
renta
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
1.000,00
12.000,00
Dividenda osnivača Privredna društva
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
dividenda
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
7.708,00
92.496,00
Redovan posao Privredna društva
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
888,76
10.665,12

III.4 Prihodi na osnovu članstva u organima upravljanja naučnih, nastavnih,

kulturnih, umjetničkih, humanitarnih, sportskih ili sličnih udruženja

Naziv udruženja Organ Funkcija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.5 Prihodi na osnovu autorskih, patentiranih i ostalih prava intelektualne svojine

Vrsta prava Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.6 Prihodi članova zajedničkog domaćinstva

Ime i prezime člana domaćinstva Naziv posla, djelatnost, funkcije odnosno izvora prihoda Privredno društvo, ustanova, slobodna profesija, ostalo Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod
Katarina Ristić JU SMS Ivan Uskoković
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
592,13
7.105,56

IV.1 Nepokretna imovina u zemlji i inostranstvu

Vrsta, struktura i površina Nosilac prava Vlasnički udio Osnov sticanja
Stan, trosoban, 83 Vlastimir Ristić 100% Kupovina
Poslovni prostor, podrum, 29 Vlastimir Ristić 100% Kupovina
Poslovni prostor, jedna soba, 102 Vlastimir Ristić 100% Kupovina
Poslovni prostor, dvije sobe, 102 i 33 Vlastimir Ristić 100% Kupovina
LIvada, , 811 Vlastimir Ristić 100% Kupovina
Stan, , 45 Vlastimir Ristić 100% Kupovina
Stan, tri sobe, 80 Vlastimir Ristić 100% Kupovina

IV.2 Pokretna imovina za koje je potrebna registracija

Vrsta stvari Nosilac prava Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje Godina prve registracije Osnov sticanja

IV.3 Ostala pokretna imovina

Vrsta stvari Nosilac prava Tržišna vrednost Osnov sticanja

IV.4 Gotovi novac

Iznos Valuta Nosilac prava

IV.5 Depozit u bankama i drugim finansijskim organizacijama

Vrsta računa Iznos Valuta Nosilac prava

IV.6 Akcije (hartije sa pravom učešća)

Pravno lice Broj akcija Valuta

IV.7 Udjeli u vlasništvu drugih pravnih lica

Tip lica Udio Ime i prezime vlasnika Izvršen prenos prava
Icecom Doo 100% Vlastimir Ristić Ne
Algoritam Doo 100% Vlastimir Ristić Ne
Icecom Doo 100% Vlastimir Ristić Ne
Icecom Hrvatska 100% Vlastimir Ristić Ne
Icecom Bih 100% Vlastimir Ristić Ne

IV.8 Hartije od vrijednosti

Vrsta hartije Naziv hartije Valuta Nosilac prava
Vaučer vaučer Euro Vlastimir Ristić

IV.9 Potraživanja

Vrsta kamata Vrednost kamata Vrsta glavnica Vrednost glavnica Vrsta Nosilac prava

IV.10 Dugovi po osnovu kredita, zajmova i ostali dugovi

Vrsta Datum nastanka duga Iznos duga Rata Valuta Nosilac prava
novčani 30.04.2008 75.000,00 575,03 Euro Vlastimir Ristić
novčani 31.07.2008 62.730,75 510,55 Euro Vlastimir Ristić
novčani 19.09.2007 200.000,00 1.474,00 Euro Vlastimir Ristić
novčani 10.10.2019 180.174,00 1.903,36 Euro Vlastimir Ristić

IV.11 Nepokretna imovina u vlasništvu pravnih lica kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Opština Katastarska opština Broj (broj/podbroj) Broj objekta (broj zgrade) Broj posebnog dijela (PD) Vrsta,
Struktura,
Povrsina
Adresa,
Mjesto,
Država
Prava Nosilac prava
Podgorica Podgorica I 1340 2 16 Poslovni prostor,
duplex,
105
Mihaila Lalića 5,
Podgorica,
Crna Gora
Svojina i Hipoteka Komercijalne banke Budva Algoritam doo
Podgorica Tološi 4641 1 Poslovni prostor u vanprivredi,
,
600
Nikšićki put,
Lužnica,
Crna Gora
Svojina i Hipoteka Komercijalne banke Budva Algoritam doo
Podgorica Tološi 4641 2 Poslovni prostor u vanprivredi,
,
151
Nikšićki put,
Lužnica,
Crna Gora
Svojina i Hipoteka Komercijalne banke Budva Algoritam doo
Podgorica Tološi 4641 3 Poslovni prostor u vanprivredi,
,
266
Nikšićki put,
Lužnica,
Crna Gora
Svojina i Hipoteka Komercijalne banke Budva Algoritam doo
Podgorica Tološi 4641 Livada,
,
1609
Nikšićki put,
Lužnica,
Crna Gora
Svojina i Hipoteka Komercijalne banke Budva Algoritam doo
Podgorica Podgorica III 4057 1 Poslovni prostor,
podrum,
36
Kralja Nikole 347,
Podgorica,
Crna Gora
Svojina Algoritam doo

IV.12 Pokretna imovina za koje je obavezna registracija u vlasništvu pravnog lica

kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Kategorija Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje/Prve registracije Osnov sticanja Registarski broj Nosilac prava Javni podatak Napomena
Motorna vozila Kamion Iveco 2003 Kupovina PGEM324 IceCom doo Da
Motorna vozila Dacia Docker 2016 Kupovina PGFT970 IceCom doo Da
Motorna vozila Dacia Docker 2017 Kupovina PGHM274 IceCom doo Da
Motorna vozila Renault Megane 2014 Kupovina PGFH061 Algoritam doo Da
Motorna vozila Hundai Santa Fe 2019 Kupovina PGJL939 IceCom doo Da
Motorna vozila Kamion MAN 2019 Kupovina PGJP865 IceCom doo Da
Saglasnost o pristupu podacima na računima bankarskih i drugih finansijskih institucija: Nije data
Datum i mjesto Podgorica, 31.03.2020