Izvještaj imovine

Povratak

Spisak izvještaja

Prikazan Datum izvještaja Svrha podnošenja
  20.01.2021 30 dana od dana prestanka funkcije
  20.01.2021 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  06.02.2020 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  04.07.2019 U roku od 30 dana od dana stupanja na funkciju
  31.01.2019 U roku od 30 dana od dana stupanja na funkciju
  14.03.2018 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  23.01.2017 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  08.03.2016 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu

Ime i prezime

Ime i prezime Ranko Jovanović

Članovi porodice

Srodstvo Ime Prezime Rođeno prezime Državljanstvo Mjesto Boravište
Funkcioner Ranko Jovanović Jovanović Crnogorsko Podgorica
Bračni supružnik Radmila Jovanović Ivanović Crnogorsko Podgorica
Sin Ljubomir Jovanović Jovanović Crnogorsko Podgorica

II.1 Javna funkcija koju vrši javni funkcioner (trenutni status funkcije)

Naziv funkcije Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ vlasti koji daje saglasnost Organ vlasti gdje se obavlja funkcija Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade
Izvršni direktor SO Glavnog grada Podgorice SO Glavnog grada Podgorice Tržnice i pijace DOO Podgorica 09.12.2014 10.12.2018 Da Ne

II.2 Radno tijelo (trenutni status radnog tijela)

Naziv organa koji je formirao radno tijelo Status u radnom tijelu Radno Telo Datum stupanja Datum prestanka Bez naknade Odlučuje

II.3 Članstva u organima uprave (trenutni status članstva)

Javno preduzeće, javna ustanova ili drugo pravno lice u kojem je država, odnosno opština vlasnik Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ upravljanja / nadzora Status Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade

III.1 Prihodi funkcionera ostvareni po osnovu vršenja javnih funkcija

Funkcija / Organizacija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti
Izvršni direktor / Tržnice i pijace DOO Podgorica
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
1.470,58
17.646,96 doo 09.12.2014
-

III.2 Prihodi na osnovu članstva u radnim tijelima

Radno Telo / Status / Naziv organa Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti

III.3 Prihodi, premije i dobici na osnovu drugog posla, djelatnosti, aktivnosti, rente ili drugih izvora

Naziv djelatnosti i aktivnosti / izvor prihoda Privredno društvo, ustanova, organizacija, slobodna profesija... Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.4 Prihodi na osnovu članstva u organima upravljanja naučnih, nastavnih,

kulturnih, umjetničkih, humanitarnih, sportskih ili sličnih udruženja

Naziv udruženja Organ Funkcija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.5 Prihodi na osnovu autorskih, patentiranih i ostalih prava intelektualne svojine

Vrsta prava Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.6 Prihodi članova zajedničkog domaćinstva

Ime i prezime člana domaćinstva Naziv posla, djelatnost, funkcije odnosno izvora prihoda Privredno društvo, ustanova, slobodna profesija, ostalo Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod
Radmila Jovanović FOND PIO
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
PENZIJA
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
154,67
1.856,04
Ljubomir Jovanović KOMUNALNE USLUGE
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
415,00
4.980,00

IV.1 Nepokretna imovina u zemlji i inostranstvu

Vrsta, struktura i površina Nosilac prava Vlasnički udio Osnov sticanja
Građevinsko zemljište, , 2 m2 Ranko Jovanović 100% Kupovina
Kuća, , 134 Ranko Jovanović 100% Gradnja
Dvorište, , 254 Ranko Jovanović 100% Kupovina
Livada IV klase, , 1287 Ranko Jovanović 100% Nasledstvo
Šuma II klase, , 231 Ranko Jovanović 100% Nasledstvo
Neplodno zemljište, , 164 Ranko Jovanović 100% Kupovina

IV.2 Pokretna imovina za koje je potrebna registracija

Vrsta stvari Nosilac prava Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje Godina prve registracije Osnov sticanja
Oružje Ranko Jovanović LOVAČKA PUŠKA 12GA X2 3/4 2015 Kupovina
Oružje Ranko Jovanović PIŠTOLJ 7,62 MM TOKAREV 2015 Kupovina

IV.3 Ostala pokretna imovina

Vrsta stvari Nosilac prava Tržišna vrednost Osnov sticanja

IV.4 Gotovi novac

Iznos Valuta Nosilac prava

IV.5 Depozit u bankama i drugim finansijskim organizacijama

Vrsta računa Iznos Valuta Nosilac prava

IV.6 Akcije (hartije sa pravom učešća)

Pravno lice Broj akcija Valuta
Fond Hlt - Vaučer 5 Euro
Kombinat Aluminijuma U Stečaju Podgorica 122 Euro
Montecargo Ad Podgorica 14 Euro
Održavanje Željezničkih Voznih Sredstava 19 Euro
Željeznički Prevoz Crne Gore 19 Euro
Željeznička Infrastruktura Crne Gore 1355 Euro
Atlas Fond-Vaučer 5

IV.7 Udjeli u vlasništvu drugih pravnih lica

Tip lica Udio Ime i prezime vlasnika Izvršen prenos prava

IV.8 Hartije od vrijednosti

Vrsta hartije Naziv hartije Valuta Nosilac prava

IV.9 Potraživanja

Vrsta kamata Vrednost kamata Vrsta glavnica Vrednost glavnica Vrsta Nosilac prava

IV.10 Dugovi po osnovu kredita, zajmova i ostali dugovi

Vrsta Datum nastanka duga Iznos duga Rata Valuta Nosilac prava

IV.11 Nepokretna imovina u vlasništvu pravnih lica kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Opština Katastarska opština Broj (broj/podbroj) Broj objekta (broj zgrade) Broj posebnog dijela (PD) Vrsta,
Struktura,
Povrsina
Adresa,
Mjesto,
Država
Prava Nosilac prava

IV.12 Pokretna imovina za koje je obavezna registracija u vlasništvu pravnog lica

kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Kategorija Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje/Prve registracije Osnov sticanja Registarski broj Nosilac prava Javni podatak Napomena
Saglasnost o pristupu podacima na računima bankarskih i drugih finansijskih institucija: Nije data
Datum i mjesto Podgorica, 31.01.2019