Izvještaj imovine

Povratak

Spisak izvještaja

Prikazan Datum izvještaja Svrha podnošenja
  27.01.2023 U roku od 30 dana od dana stupanja na funkciju
  27.01.2023 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  27.01.2023 30 dana od dana prestanka funkcije
  23.03.2022 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  29.01.2021 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  24.03.2020 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  22.01.2019 U roku od 30 dana od dana stupanja na funkciju
  22.01.2019 30 dana od dana prestanka funkcije
  22.01.2019 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  27.02.2018 U slučaju promjena iz Izvještaja koje se odnose na uvećanje imovine preko 5.000 e
  01.02.2018 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  27.02.2017 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  09.03.2016 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu

Ime i prezime

Ime i prezime Momčilo Vujović

Članovi porodice

Srodstvo Ime Prezime Rođeno prezime Državljanstvo Mjesto Boravište
Funkcioner Momčilo Vujović Crnogorsko Podgorica
Bračni supružnik Marijana Vujović Radonjić Crnogorsko Podgorica
kćerka K V V Crnogorsko Podgorica

II.1 Javna funkcija koju vrši javni funkcioner (trenutni status funkcije)

Naziv funkcije Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ vlasti koji daje saglasnost Organ vlasti gdje se obavlja funkcija Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade
Predsjednik/ca OD SO Glavnog grada Podgorice Agencija za stanovanje DOO Podgorica 28.12.2018 27.12.2022 Da Ne
Član/ica OD SO Glavnog grada Podgorice Agencija za stanovanje DOO Podgorica 23.12.2014 28.12.2018 Da Ne

II.2 Radno tijelo (trenutni status radnog tijela)

Naziv organa koji je formirao radno tijelo Status u radnom tijelu Radno Telo Datum stupanja Datum prestanka Bez naknade Odlučuje
Vlada Crne Gore Član Koordinaciono tijelo za praćenje Strategije za mlade 2017-2021 16.06.2017 07.12.2020 Da Ne

II.3 Članstva u organima uprave (trenutni status članstva)

Javno preduzeće, javna ustanova ili drugo pravno lice u kojem je država, odnosno opština vlasnik Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ upravljanja / nadzora Status Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade
DOO Komunalne usluge Podgorica SO Podgorica Odbor direktora Član/ica OD 23.12.2014 28.12.2018 Da Ne

III.1 Prihodi funkcionera ostvareni po osnovu vršenja javnih funkcija

Funkcija / Organizacija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti
Predsjednik/ca OD / Agencija za stanovanje DOO Podgorica
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
150,00
1.800,00 Glavni grad 28.12.2018
-

III.2 Prihodi na osnovu članstva u radnim tijelima

Radno Telo / Status / Naziv organa Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti

III.3 Prihodi, premije i dobici na osnovu drugog posla, djelatnosti, aktivnosti, rente ili drugih izvora

Naziv djelatnosti i aktivnosti / izvor prihoda Privredno društvo, ustanova, organizacija, slobodna profesija... Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod
Redovan posao Ministarstvo ekonomije
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
514,26
5.656,86
Redovan posao Ministarstvo ekonomije
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
751,87
751,87
13 jul Plantaže ad Privredna društva
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
2,54
2,54
Telekom ad Privredna društva
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Dividenda
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
9,72
9,72

III.4 Prihodi na osnovu članstva u organima upravljanja naučnih, nastavnih,

kulturnih, umjetničkih, humanitarnih, sportskih ili sličnih udruženja

Naziv udruženja Organ Funkcija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.5 Prihodi na osnovu autorskih, patentiranih i ostalih prava intelektualne svojine

Vrsta prava Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.6 Prihodi članova zajedničkog domaćinstva

Ime i prezime člana domaćinstva Naziv posla, djelatnost, funkcije odnosno izvora prihoda Privredno društvo, ustanova, slobodna profesija, ostalo Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod
Marijana Vujović
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
482,18
5.786,16
Marijana Vujović
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Varijabla
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
161,60
161,60
Marijana Vujović
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Varijabla
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
229,64
229,64
Marijana Vujović
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Varijabla
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
609,45
609,45
Marijana Vujović
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Varijabla
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
195,00
195,00

IV.1 Nepokretna imovina u zemlji i inostranstvu

Vrsta, struktura i površina Nosilac prava Vlasnički udio Osnov sticanja

IV.2 Pokretna imovina za koje je potrebna registracija

Vrsta stvari Nosilac prava Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje Godina prve registracije Osnov sticanja
Motorna vozila Momčilo Vujović Opel Kadet 1989 Kupovina
Motorna vozila Marijana Vujović Toyota Auris 2008 Kupovina

IV.3 Ostala pokretna imovina

Vrsta stvari Nosilac prava Tržišna vrednost Osnov sticanja

IV.4 Gotovi novac

Iznos Valuta Nosilac prava

IV.5 Depozit u bankama i drugim finansijskim organizacijama

Vrsta računa Iznos Valuta Nosilac prava

IV.6 Akcije (hartije sa pravom učešća)

Pravno lice Broj akcija Valuta
Lucg 120
Zif Eurofond 30000
Hlta 13751
Htbo 68
Insm 17
Izbr 4650
Jabd 18
Kapg 40
Koge 1110
Luba 190
Morg 4
Ozvs 5
Plap 833
Pren 10343
Tecg 108
Zicg 347
Zpcg 5
Eurf 30000

IV.7 Udjeli u vlasništvu drugih pravnih lica

Tip lica Udio Ime i prezime vlasnika Izvršen prenos prava

IV.8 Hartije od vrijednosti

Vrsta hartije Naziv hartije Valuta Nosilac prava

IV.9 Potraživanja

Vrsta kamata Vrednost kamata Vrsta glavnica Vrednost glavnica Vrsta Nosilac prava

IV.10 Dugovi po osnovu kredita, zajmova i ostali dugovi

Vrsta Datum nastanka duga Iznos duga Rata Valuta Nosilac prava
Potrošački 30.01.2018 15.000,00 254,15 Euro Momčilo Vujović

IV.11 Nepokretna imovina u vlasništvu pravnih lica kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Opština Katastarska opština Broj (broj/podbroj) Broj objekta (broj zgrade) Broj posebnog dijela (PD) Vrsta,
Struktura,
Povrsina
Adresa,
Mjesto,
Država
Prava Nosilac prava

IV.12 Pokretna imovina za koje je obavezna registracija u vlasništvu pravnog lica

kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Kategorija Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje/Prve registracije Osnov sticanja Registarski broj Nosilac prava Javni podatak Napomena
Saglasnost o pristupu podacima na računima bankarskih i drugih finansijskih institucija: Nije data
Datum i mjesto Podgorica, 22.01.2019