Izvještaj imovine

Povratak

Spisak izvještaja

Prikazan Datum izvještaja Svrha podnošenja
  26.04.2024 Godišnji po prestanku funkcije
  13.06.2023 30 dana od dana prestanka funkcije
  30.03.2023 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  21.03.2022 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  24.03.2021 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  30.03.2020 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  27.03.2019 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  29.03.2018 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  30.03.2017 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  31.03.2016 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu

Ime i prezime

Ime i prezime Slavoljub Stijepović

Članovi porodice

Srodstvo Ime Prezime Rođeno prezime Državljanstvo Mjesto Boravište
Funkcioner Slavoljub Stijepović Stijepović Crnogorsko Podgorica Podgorica
Bračni supružnik Ljiljana Stijepović Milosavljević Crnogorsko Podgorica
Sin V S S Crnogorsko Podgorica

II.1 Javna funkcija koju vrši javni funkcioner (trenutni status funkcije)

Naziv funkcije Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ vlasti koji daje saglasnost Organ vlasti gdje se obavlja funkcija Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade
Gradonačelnik/ca Glavni grad Podgorica Glavni grad Podgorica 06.10.2014 31.07.2018 Da Ne

II.2 Radno tijelo (trenutni status radnog tijela)

Naziv organa koji je formirao radno tijelo Status u radnom tijelu Radno Telo Datum stupanja Datum prestanka Bez naknade Odlučuje
Prijestonica Cetinje Član Senat Prijestonice Cetinje 10.12.2014 13.08.2017 Da Ne
Zajednica Opština Crne Gore predsjednik Skupština zajednica opština 10.12.2014 31.07.2018 Da Ne
Glavni grad Podgorica Član Komisija za egalizaciju 01.01.2015 17.03.2017 Da Ne

II.3 Članstva u organima uprave (trenutni status članstva)

Javno preduzeće, javna ustanova ili drugo pravno lice u kojem je država, odnosno opština vlasnik Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ upravljanja / nadzora Status Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade

III.1 Prihodi funkcionera ostvareni po osnovu vršenja javnih funkcija

Funkcija / Organizacija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti
Gradonačelnik/ca / Glavni grad Podgorica
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
1.891,40
3.782,80 Glavni grad 06.10.2014
-
31.07.2018
Gradonačelnik/ca / Glavni grad Podgorica
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
1.744,56
1.744,56 Glavni grad 06.10.2014
-
31.07.2018
Gradonačelnik/ca / Glavni grad Podgorica
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
1.758,02
8.790,10 Glavni grad 06.10.2014
-
31.07.2018
Gradonačelnik/ca / Glavni grad Podgorica
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
1.655,89
6.623,56 Glavni grad 06.10.2014
-
31.07.2018

III.2 Prihodi na osnovu članstva u radnim tijelima

Radno Telo / Status / Naziv organa Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti

III.3 Prihodi, premije i dobici na osnovu drugog posla, djelatnosti, aktivnosti, rente ili drugih izvora

Naziv djelatnosti i aktivnosti / izvor prihoda Privredno društvo, ustanova, organizacija, slobodna profesija... Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.4 Prihodi na osnovu članstva u organima upravljanja naučnih, nastavnih,

kulturnih, umjetničkih, humanitarnih, sportskih ili sličnih udruženja

Naziv udruženja Organ Funkcija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.5 Prihodi na osnovu autorskih, patentiranih i ostalih prava intelektualne svojine

Vrsta prava Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.6 Prihodi članova zajedničkog domaćinstva

Ime i prezime člana domaćinstva Naziv posla, djelatnost, funkcije odnosno izvora prihoda Privredno društvo, ustanova, slobodna profesija, ostalo Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod
LJILJANA STIJEPOVIĆ JU CENTAR "1 jun"
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
585,29
585,29
LJILJANA STIJEPOVIĆ JU CENTAR"1. jun"
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
598,55
1.197,10
LJILJANA STIJEPOVIĆ JU CENTAR "1.JUN"
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
575,55
575,55
LJILJANA STIJEPOVIĆ JU CENTAR "1.JUN"
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
576,95
576,95
LJILJANA STIJEPOVIĆ JU CENTAR "1.JUN"
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
594,17
2.376,68
LJILJANA STIJEPOVIĆ JU CENTAR "1.JUN"
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
598,55
1.795,65

IV.1 Nepokretna imovina u zemlji i inostranstvu

Vrsta, struktura i površina Nosilac prava Vlasnički udio Osnov sticanja
Garaža, , 12 M2 Ljiljana Stijepović 100% KUPOVINA - NASLJEDSTVO
Garaža, , 12 M2 Ljiljana Stijepović 100% KUPOVINA - NASLJEDSTVO
Stan, , 121 M2 Ljiljana Stijepović 100% KUPOVINA - NASLJEDSTVO
ZEMLJIŠTE, , 648 M2 Ljiljana Stijepović 100% KUPOVINA

IV.2 Pokretna imovina za koje je potrebna registracija

Vrsta stvari Nosilac prava Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje Godina prve registracije Osnov sticanja
Motorna vozila Ljiljana Stijepović AUDI 2012 Kupovina

IV.3 Ostala pokretna imovina

Vrsta stvari Nosilac prava Tržišna vrednost Osnov sticanja

IV.4 Gotovi novac

Iznos Valuta Nosilac prava

IV.5 Depozit u bankama i drugim finansijskim organizacijama

Vrsta računa Iznos Valuta Nosilac prava

IV.6 Akcije (hartije sa pravom učešća)

Pravno lice Broj akcija Valuta Ime i prezime vlasnika

IV.7 Udjeli u vlasništvu drugih pravnih lica

Tip lica Udio Ime i prezime vlasnika Izvršen prenos prava

IV.8 Hartije od vrijednosti

Vrsta hartije Naziv hartije Valuta Nosilac prava

IV.9 Potraživanja

Vrsta kamata Vrednost kamata Vrsta glavnica Vrednost glavnica Vrsta Nosilac prava

IV.10 Dugovi po osnovu kredita, zajmova i ostali dugovi

Vrsta Datum nastanka duga Iznos duga Rata Valuta Nosilac prava Preostali dug Preostali rok otplate

IV.11 Nepokretna imovina u vlasništvu pravnih lica kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Opština Katastarska opština Broj (broj/podbroj) Broj objekta (broj zgrade) Broj posebnog dijela (PD) Vrsta,
Struktura,
Povrsina
Adresa,
Mjesto,
Država
Prava Nosilac prava

IV.12 Pokretna imovina za koje je obavezna registracija u vlasništvu pravnog lica

kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Kategorija Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje/Prve registracije Osnov sticanja Registarski broj Nosilac prava Javni podatak Napomena
Saglasnost o pristupu podacima na računima bankarskih i drugih finansijskih institucija: Nije data
Datum i mjesto Podgorica, 29.03.2018