Izvještaj imovine

Povratak

Spisak izvještaja

Prikazan Datum izvještaja Svrha podnošenja
  10.05.2017 Godišnji po prestanku funkcije
  31.03.2017 Godišnji po prestanku funkcije
  30.03.2016 Godišnji po prestanku funkcije

Ime i prezime

Ime i prezime Snežana Stanković

Članovi porodice

Srodstvo Ime Prezime Rođeno prezime Državljanstvo Mjesto Boravište
Funkcioner Snežana Stanković Dragović Crnogorsko Podgorica Podgorica
Bračni supružnik Ljubiša Stanković Stanković Crnogorsko
Sin N S S Crnogorsko

II.1 Javna funkcija koju vrši javni funkcioner (trenutni status funkcije)

Naziv funkcije Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ vlasti koji daje saglasnost Organ vlasti gdje se obavlja funkcija Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade
Član/ica UO Vlada Crne Gore ZU Apoteke Crne Gore Montefarm ZU Apoteke Crne Gore Montefarm 01.02.2009 01.05.2015 Da Ne

II.2 Radno tijelo (trenutni status radnog tijela)

Naziv organa koji je formirao radno tijelo Status u radnom tijelu Radno Telo Datum stupanja Datum prestanka Bez naknade Odlučuje

II.3 Članstva u organima uprave (trenutni status članstva)

Javno preduzeće, javna ustanova ili drugo pravno lice u kojem je država, odnosno opština vlasnik Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ upravljanja / nadzora Status Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade

III.1 Prihodi funkcionera ostvareni po osnovu vršenja javnih funkcija

Funkcija / Organizacija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti

III.2 Prihodi na osnovu članstva u radnim tijelima

Radno Telo / Status / Naziv organa Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti

III.3 Prihodi, premije i dobici na osnovu drugog posla, djelatnosti, aktivnosti, rente ili drugih izvora

Naziv djelatnosti i aktivnosti / izvor prihoda Privredno društvo, ustanova, organizacija, slobodna profesija... Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod
Faramaceut ZU Apoteke Crne Gore Montefarm
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
754,93
3.019,72
Član Borda BusinessMontenegro
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
350,00
1.400,00

III.4 Prihodi na osnovu članstva u organima upravljanja naučnih, nastavnih,

kulturnih, umjetničkih, humanitarnih, sportskih ili sličnih udruženja

Naziv udruženja Organ Funkcija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.5 Prihodi na osnovu autorskih, patentiranih i ostalih prava intelektualne svojine

Vrsta prava Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.6 Prihodi članova zajedničkog domaćinstva

Ime i prezime člana domaćinstva Naziv posla, djelatnost, funkcije odnosno izvora prihoda Privredno društvo, ustanova, slobodna profesija, ostalo Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod
Ljubiša Stanković CANU
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Specijalni dodatak
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
1.723,14
6.892,56
Ljubiša Stanković Univerzitet
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
1.080,76
12.969,12
Ljubiša Stanković CANU
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Specijalni dodatak
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
0,00
0,00
Ljubiša Stanković ETF, ICT Projekat
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
3.300,00
3.300,00
Ljubiša Stanković ETF, IEEE,IET, Elsevier
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
0,00
0,00

IV.1 Nepokretna imovina u zemlji i inostranstvu

Vrsta, struktura i površina Nosilac prava Vlasnički udio Osnov sticanja
Stan, četvorosoban, 156 Ljubiša Stanković 70% Razmjena za stan u Vektri i doplata po tržišnim uslovima
Stan, jednoiposoban, 44 Ljubiša Stanković 100% Kupovina (36.000 eura u DEM)
Dva parking mjesta, Parking, 13 Ljubiša Stanković 100% Kupovina
pomoćna prostorija, , 15 Ljubiša Stanković 100% Kupovina
Stan, jednosoban, 48 Snežana Stanković 100% Kupovina (vrijednost 56.000 eura)
Podrum-ostava, , 18 Snežana Stanković 72% Kupovina

IV.2 Pokretna imovina za koje je potrebna registracija

Vrsta stvari Nosilac prava Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje Godina prve registracije Osnov sticanja
Motorna vozila Ljubiša Stanković Passat 2000 Kupovina
Motorna vozila Snežana Stanković Hyundai 2009 Kupovina

IV.3 Ostala pokretna imovina

Vrsta stvari Nosilac prava Tržišna vrednost Osnov sticanja

IV.4 Gotovi novac

Iznos Valuta Nosilac prava

IV.5 Depozit u bankama i drugim finansijskim organizacijama

Vrsta računa Iznos Valuta Nosilac prava
Tekući račun 35.000,00 Euro Ljubiša Stanković
Tekući račun 16.500,00 Euro Ljubiša Stanković
Tekući račun 14.438,00 Euro Ljubiša Stanković
Tekući račun 2.680,78 Funta Ljubiša Stanković
Tekući račun 7.969,65 Euro Ljubiša Stanković

IV.6 Akcije (hartije sa pravom učešća)

Pravno lice Broj akcija Valuta
Atlas Hotel Podgorica 28 Euro
Trend Korali Ulcinj 28 Euro
Kap, Kombinat Aluminijuma, 100 Euro
Atlas Mont Fond 5000 Euro
Atlas Mont Fond 84 Euro
Trend Korali Ulcinj 85 Euro

IV.7 Udjeli u vlasništvu drugih pravnih lica

Tip lica Udio Ime i prezime vlasnika Izvršen prenos prava

IV.8 Hartije od vrijednosti

Vrsta hartije Naziv hartije Valuta Nosilac prava

IV.9 Potraživanja

Vrsta kamata Vrednost kamata Vrsta glavnica Vrednost glavnica Vrsta Nosilac prava

IV.10 Dugovi po osnovu kredita, zajmova i ostali dugovi

Vrsta Datum nastanka duga Iznos duga Rata Valuta Nosilac prava

IV.11 Nepokretna imovina u vlasništvu pravnih lica kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Opština Katastarska opština Broj (broj/podbroj) Broj objekta (broj zgrade) Broj posebnog dijela (PD) Vrsta,
Struktura,
Povrsina
Adresa,
Mjesto,
Država
Prava Nosilac prava

IV.12 Pokretna imovina za koje je obavezna registracija u vlasništvu pravnog lica

kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Kategorija Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje/Prve registracije Osnov sticanja Registarski broj Nosilac prava Javni podatak Napomena
Saglasnost o pristupu podacima na računima bankarskih i drugih finansijskih institucija: Nije data
Datum i mjesto Podgorica, 10.05.2017