Izvještaj imovine

Povratak

Spisak izvještaja

Prikazan Datum izvještaja Svrha podnošenja
  03.03.2017 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  26.05.2016 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu

Ime i prezime

Ime i prezime Dragan Novosel

Članovi porodice

Srodstvo Ime Prezime Rođeno prezime Državljanstvo Mjesto Boravište
Funkcioner Dragan Novosel Crnogorsko Herceg Novi
Bračni supružnik Miranda Novosel Branković Crnogorsko
kćerka Tanja Novosel Novosel Crnogorsko
Sin B N N Crnogorsko

II.1 Javna funkcija koju vrši javni funkcioner (trenutni status funkcije)

Naziv funkcije Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ vlasti koji daje saglasnost Organ vlasti gdje se obavlja funkcija Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade
Član/ica OD Skupština Crne Gore Regionalni ronilački centar za podvodno deminiranje i obuku ronilaca 21.04.2016 28.06.2018 Da Da

II.2 Radno tijelo (trenutni status radnog tijela)

Naziv organa koji je formirao radno tijelo Status u radnom tijelu Radno Telo Datum stupanja Datum prestanka Bez naknade Odlučuje

II.3 Članstva u organima uprave (trenutni status članstva)

Javno preduzeće, javna ustanova ili drugo pravno lice u kojem je država, odnosno opština vlasnik Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ upravljanja / nadzora Status Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade

III.1 Prihodi funkcionera ostvareni po osnovu vršenja javnih funkcija

Funkcija / Organizacija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti

III.2 Prihodi na osnovu članstva u radnim tijelima

Radno Telo / Status / Naziv organa Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti

III.3 Prihodi, premije i dobici na osnovu drugog posla, djelatnosti, aktivnosti, rente ili drugih izvora

Naziv djelatnosti i aktivnosti / izvor prihoda Privredno društvo, ustanova, organizacija, slobodna profesija... Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.4 Prihodi na osnovu članstva u organima upravljanja naučnih, nastavnih,

kulturnih, umjetničkih, humanitarnih, sportskih ili sličnih udruženja

Naziv udruženja Organ Funkcija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.5 Prihodi na osnovu autorskih, patentiranih i ostalih prava intelektualne svojine

Vrsta prava Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.6 Prihodi članova zajedničkog domaćinstva

Ime i prezime člana domaćinstva Naziv posla, djelatnost, funkcije odnosno izvora prihoda Privredno društvo, ustanova, slobodna profesija, ostalo Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

IV.1 Nepokretna imovina u zemlji i inostranstvu

Vrsta, struktura i površina Nosilac prava Vlasnički udio Osnov sticanja
Stan, , 47 Dragan Novosel 100% Gradnja
Stan, , 48 Dragan Novosel 100% Nasledstvo
Ostalo, , 706 Miranda Novosel 100% Nasledstvo
Ostalo, , 420 Miranda Novosel 100% Nasledstvo
Vikendica, , 47 Dragan Novosel 8% Nasledstvo
Ostalo, , 33 Dragan Novosel 8% Nasledstvo
Šuma, , 23469 Dragan Novosel 8% Ostalo
Šuma, , 2393 Dragan Novosel 8% Ostalo
Šuma, , 22543 Dragan Novosel 8% Ostalo
Pašnjak, , 5549 Dragan Novosel 8% Ostalo
Kuća, , 42 Dragan Novosel 8% Nasledstvo
Pašnjak, , 1031 Dragan Novosel 8% Nasledstvo
LIvada, , 2372 Dragan Novosel 8% Nasledstvo
Pašnjak, , 3934 Dragan Novosel 8% Nasledstvo
Šuma, , 3679 Dragan Novosel 8% Nasledstvo
LIvada, , 8334 Dragan Novosel 8% Nasledstvo
Pašnjak, , 1555 Dragan Novosel 8% Nasledstvo
Šuma, , 3790 Dragan Novosel 8% Nasledstvo
Pašnjak, , 3362 Dragan Novosel 8% Nasledstvo
Ostalo, , 70 Dragan Novosel 8% Nasledstvo
LIvada, , 10751 Dragan Novosel 8% Nasledstvo
LIvada, , 7285 Dragan Novosel 8% Nasledstvo
Kuća, , 60 Dragan Novosel 8% Nasledstvo
Ostalo, , 32 Dragan Novosel 8% Nasledstvo
Ostalo, , 500 Dragan Novosel 8% Nasledstvo
LIvada, , 255 Dragan Novosel 8% Nasledstvo
Šuma, , 3172 Dragan Novosel 8% Nasledstvo
Pašnjak, , 1699 Dragan Novosel 8% Nasledstvo
Njiva, , 4044 Dragan Novosel 8% Nasledstvo
Ostalo, , 36 Dragan Novosel 8% Nasledstvo
Ostalo, , 30 Dragan Novosel 8% Nasledstvo
LIvada, , 12380 Dragan Novosel 8% Nasledstvo
Pašnjak, , 1729 Dragan Novosel 8% Nasledstvo
Šuma, , 541 Dragan Novosel 8% Nasledstvo
LIvada, , 1246 Dragan Novosel 8% Nasledstvo
Pašnjak, , 1281 Dragan Novosel 8% Nasledstvo
Ostalo, , 330 Dragan Novosel 8% Nasledstvo
LIvada, , 3632 Dragan Novosel 8% Nasledstvo
LIvada, , 2822 Dragan Novosel 8% Nasledstvo
LIvada, , 2277 Dragan Novosel 8% Nasledstvo
Šuma, , 1089 Dragan Novosel 8% Nasledstvo
Pašnjak, , 1541 Dragan Novosel 8% Nasledstvo
LIvada, , 1356 Dragan Novosel 8% Nasledstvo
LIvada, , 1466 Dragan Novosel 8% Nasledstvo
Stan, , 50 Dragan Novosel 8% Nasledstvo
Stan, , 45 Dragan Novosel 8% Nasledstvo
Ostalo, , 0 Dragan Novosel 8% Nasledstvo
Ostalo, , 25 Dragan Novosel 8% Nasledstvo
Ostalo, , 20 Dragan Novosel 8% Nasledstvo
Ostalo, , 60 Dragan Novosel 8% Nasledstvo

IV.2 Pokretna imovina za koje je potrebna registracija

Vrsta stvari Nosilac prava Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje Godina prve registracije Osnov sticanja

IV.3 Ostala pokretna imovina

Vrsta stvari Nosilac prava Tržišna vrednost Osnov sticanja

IV.4 Gotovi novac

Iznos Valuta Nosilac prava

IV.5 Depozit u bankama i drugim finansijskim organizacijama

Vrsta računa Iznos Valuta Nosilac prava

IV.6 Akcije (hartije sa pravom učešća)

Pravno lice Broj akcija Valuta

IV.7 Udjeli u vlasništvu drugih pravnih lica

Tip lica Udio Ime i prezime vlasnika Izvršen prenos prava

IV.8 Hartije od vrijednosti

Vrsta hartije Naziv hartije Valuta Nosilac prava

IV.9 Potraživanja

Vrsta kamata Vrednost kamata Vrsta glavnica Vrednost glavnica Vrsta Nosilac prava

IV.10 Dugovi po osnovu kredita, zajmova i ostali dugovi

Vrsta Datum nastanka duga Iznos duga Rata Valuta Nosilac prava

IV.11 Nepokretna imovina u vlasništvu pravnih lica kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Opština Katastarska opština Broj (broj/podbroj) Broj objekta (broj zgrade) Broj posebnog dijela (PD) Vrsta,
Struktura,
Povrsina
Adresa,
Mjesto,
Država
Prava Nosilac prava

IV.12 Pokretna imovina za koje je obavezna registracija u vlasništvu pravnog lica

kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Kategorija Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje/Prve registracije Osnov sticanja Registarski broj Nosilac prava Javni podatak Napomena
Saglasnost o pristupu podacima na računima bankarskih i drugih finansijskih institucija: Data
Datum i mjesto Herceg Novi, 03.03.2017